Lugnt hos svenskar i Korea

- Vi befinner oss i stormens öga, säger kommendörkapten Mats Fogelmark, ställföreträdande chef för övervakningskommissionen NNSC, i den demilitariserade zonen mellan Syd- och Nordkorea.

Han och hans fyra svenska kollegor, som tillsammans med fem schweizare övervakar vapenstilleståndet mellan Nord- och Sydkorea från en liten gränsby, har inte märkt mycket av det kärnvapenprov Nordkorea genomfört. - Här vid gränsen är det alltid lugnt och stilla. Här sitter nord- och sydkoreaner och tittar på varandra hela dagarna, och i zonen brukar bönderna jorden. Allt sker runt omkring oss. Den säkerhetsbataljon som finns här har alltid high alert, de kan inte höja sin beredskap mer. Kommissionen har funnits sedan 1953, och fyller en viktig funktion i att visa internationell närvaro i gränsområdet. - Vi är ett mellanting mellan diplomater och militärer, kan man säga. Det har fungerat så här långt, så det verkar vara ett vinnande koncept, säger Mats Fogelmark. Text: Per Norlin