Han sköter vår länk till omvärlden

När soldater och officerare ringer hem från Liberia har de oftast systemtekniker Thomas Robertsson att tacka för sambandet.

- Det är mitt jobb att se till att telefonerna och satellitkommunikationen med Sverige fungerar, säger han.

Camp Claras samband med resten av världen fungerar genom en sattelitlänk. På campen har samtliga soldater tillgång till både telefon och Internet för att kunna sköta sina arbetsuppgifter och hålla kontakten med nära och kära. - Vår satellitlänk är stabil och jag skulle nog säga att det är ett av de bästa system som jag kommit i kontakt med. Det är telesystemet internt på campen som kräver mest underhåll, säger han. Liberias klimat och naturliv har orsakat problem. Under torrperioderna spricker plasten runt kablarna och när regnperioden kommer följer fuktskadorna tätt inpå. - Kablarna på campen har använts i två år och vi har börjat få mycket fel på dem nu, säger Robertsson. Tillsammans med plutonskamraterna från Ledningsplutonen har han redan bytt ut kilometervis med kabel, men det är dock inte bara fukten som stör sambandet. Ytterligare en oväntad men långt ifrån ovanligt fel är att de lokalanställda hugger av kablarna av misstag när de klipper gräset med långa knivar. Liberias många insekter är också gissel för ledningplutonen. - Kablarna äts också upp av termiter och myror. Jag visste att vi skulle få problem med fukt men inte att insekterna skulle äta upp kablarna, säger han. Om några veckor kommer sambandssytemet sakta att plockas ihop. Robertsson säger att det är en utmaning att underhålla och avveckla systemet samtidigt som människor arbetar. - Vi drar ut nya kablar provisoriskt samtidigt som vi plockar in andra delar av systemet. Det måste gå smidigt och det är roligt när man tvingas komma på nya tekniska lösningar under tiden, säger han. Problemlösandet är just den del som Thomas Robertsson tycker är roligast med tjänsten och ibland måste han använda fantasin för att få det att gå ihop. - Det är svårare än man tror att dra kabel och sätta sig in i nya system. Det är felsökningen och problemlösningen som är roligast. Nu tror jag att jag har haft alla fel man kan ha, från fuktproblem till elektromagnetiska fält, säger han. Fakta Ledningsplutonen: Ledningsplutonen, AP, ansvarar för alla data- och telesystem, datorer och viss kommunikation på camp Clara. Plutonen består av olika befattningar där alla är experter inom sitt område. AP består förutom av chef och ställföreträdande chef även av två supporttekniker som bemannar Helpdesk, en systemtekniker för Satkom, en officer och en soldat som sköter stabsexpeditionen samt tre signalister som bemannar bataljonens kommunikationscentral. I AP ingår även två militärpoliser.