Evakueringsövning i Sydkorea

NNSC har medverkat i evakueringsövningen Freedom 06 i Sydkorea.

United Nations Command Security Battalion - Joint Security Area (UNCSB-JSA) är den millitära enhet som svarar för säkerheten för NNSC och andra organisationer i Panmunjom med omnejd. För att säkerställa funktionen och ledningen vid en eventuell akut situation övar de evakuering med jämna mellanrum. Den 21 september övades utlyftning av personal med hjälp av helikopter. Markframkomligheten från Panmunjom söderut är förhindrad av Imjin floden och därav måste helikopter utnyttjas för transport av personal söderut. Vid denna övning användes ett antal UH-60, Black Hawk, för trupptransport och ett antal AH-64, Apache, för skydd. NNSC representerades av major Kjell Ahlgren från Sverige och kapten Baumann från Schweiz. Text: Kjell Ahlgren