Svenskt riksdagsval i Afrika

Den svenska Liberiastyrkan finns på plats i landet för att stötta den nyfödda demokratin. I veckan tog soldaterna själva sitt demokratiska ansvar och röstade i det svenska riksdagsvalet.

- Det ni behöver är röstsedlar, små kuvert och sedan det större kuvertet att stoppa allt i. Ni bevittnar varandras röst och det krävs två vittnen som fyllt 18 år för varje person, förklarar personalchef Peter Wallström. Ett femtiotal soldater har samlats i matsalen för att rösta till riksdag, kommun och landsting. Alla får ut ett vitt kuvert som innehåller just de saker som personalchefen räknat upp. På de gula, vita och blå lapparna skrivs sedan för hand det parti som man vill ska styra de närmaste fyra åren. En del soldater har skickat efter partiets listor och kan på så sätt personrösta, något som inte är möjligt för dem som bara använder det ordinarie röstkuvertet från Sverige. De politiska diskussionerna har stundtals gått heta över middagar, luncher och kaffekoppar. Men var man slutligen lägger sin röst är för många oklart in i det sista. - Jag gjorde test på Internet. Då stod det att jag borde rösta på Kristdemokraterna, men det vill jag inte göra, säger en soldat. De flesta som skrivit ner sina val vill inte skylta offentligt med sina röstlappar utan stoppar diskret ner dem i rätt kuvert för att sedan få sin röst bevittnad av två kamrater. När allt är ifyllt och igenslickat lämnas rösten till personalavdelningen. - Det vi gör i Liberia är att vi poströstar på samma sätt som man kan göra hemma i Sverige. Vår svenska poststämpel från Liberia räknas i det här fallet som en utländsk stämpel, säger Peter Wallström och tillägger: - Det hade blivit svårt om vi varit tvungna att rösta med hjälp av Liberianska posten, de har nämligen inga postlådor, säger han. Uppslutningen till de fyra rösttillfällena i Camp Claras matsal har varit bra. - Det är vår demokratiska plikt att rösta, så nog är valet viktigt, säger Ops officer Tomas Nilsson Och det är många som håller med honom. När personalchefen summerar valet har 95 procent av soldaterna gjort sin röst hörd.