Charlie Sierra återvänder till Sinoe

Bandvagnens sex cylindrar ryter när den körs upp av förare Andreas Norlander på den ukrainska MI-26:an. Trots att motorn låter öronbedövande är det ingenting i jämförelse med det ryskbyggda stålmonstret, världens största helikopter med lastkapacitet likvärdigt med det svenska herkulesflygplanets.

Samtidigt som Hotel Charlie, plutonens fordonsgrupp, förbereder avtransport är skyttetroppen redan luftburen i mi8or på väg mot Greenville, Sinoe County. Charlie Sierra har som enda svensk pluton fått i uppgift att understödja ett av de irländska skyttekompanierna under vad bataljonschefen har döpt till "operation combined heroes". Till skillnad från andra long range patrols så bjuder den här på en rejäl förevisning på hur en liberiansk regnperiod kan vara. Det innebär regn varje dag, blöta kläder, nästan oframkomliga vägar och mögliga vagnar. - Mannar, det är inte alltid saft och bulle. Kom ihåg att det är det här vi får betalt för, säger ställföreträdande skyttegruppchef Olof Timmersjö uppmuntrande till sina soldater, medan de slår upp blöta tält på blöt mark. Det är onsdag kväll och plutonen har under dagen rekat längs en väg in i ett palmoljeplantage där det bedrivs olaglig diamantbrytning. Färden slutar vid en förfallen bro som består av endast en stock. Dagen har lidit mot sitt slut och stf kompanichef, Fredrik Toft beslutar att patrullbas skall byggas och att arbetet fortsätter i morgon. - Här ska vi sova, meddelar han den svenska styrkan och pekar på den blöta, gyttjiga vägen och fortsätter: - Hade det funnits andra alternativ hade vi valt dem, men med tanke på terrängen var det det bästa som kunde göras. Efter två dagars sökande, med fordon och till fots återvänder Charlie Sierra till den etiopiska campen i Greenville, där det irländska kompaniet har sin tillfälliga förläggning. Under de kommande dagarna återhämtar sig plutonen under uppspända presseningar och passar på att torka kläder och ta hand om sin materiel. - Daglig vapenvård är oerhört viktigt i det här klimatet, all fukt och sand tär oerhört på utrustningen om man inte tar hand om den väl, menar stridsfordonsskyttarna Kristoffer Eriksson och Filip Johansson. Förarna tillbringar flera timmar med att se till att fordonen får nya och fräscha bärhjul, drivhjul och band. - Det är ett smutsigt jobb, men någon måste göra det, säger förare Daniel Carlsson med glimten i ögat och tar tillsammans med kontingentschef, överstelöjtnant Mats Ludvig tag i var sitt spett och kränger av bandvagnsbandet. "Ordergivning, manöver" lyder det framför vagnarna. Plutoncheferna Markus Olofsson och Mikael Johansson håller ordergivning för plutonens gruppchefer och orienterar dem om plutonens nästa uppgift. Charlie Sierra skall förflytta sig mot en helikopterlandningsplats söder om Sinoe gummiplantage, invänta förnödenheter och ny personal. Därefter skall plutonen framrycka in i plantaget och inhämta underrättelser om verksamheten där. - Uppsittning. Marschfärdiga. hörs det över den svenska patrullbasen och några minuter senare rullar Charlie Sierra ut ur den etiopiska campen och påbörjar sitt nästa uppdrag. Text Martin Rusner