Pressat läge för svenska FN-observatörer

De svenska FN-observatörerna i Libanon har förflyttats ur det värst krisdrabbade området i södra delen av landet.

- Läget måste bli betydligt lugnare innan det kan bli aktuellt att återgå, säger Lars Bergecliff, chef för den svenska kontingenten i Mellanöstern.

Sverige har sju FN-militärobservatörer i Mellanöstern. Fyra av dem är stationerade i södra Libanon och norra Israel, nära det konfliktdrabbade gränsområdet. - Den senaste tiden har läget varit pressat för främst observatörerna i Libanon. De har tidvis befunnit sig mitt i stridsområdet. Säkerhetsläget har varit väldigt tufft, säger överstelöjtnant Lars Bergecliff, som är chef för de svenska observatörerna i området. Familjerna till de svenska observatörerna i Libanon, Israel och Syrien har tidigare evakuerats, och i nuläget kan inte observatörerna i Libanon arbeta. - De fyller ingen funktion som fredsobservatörer i dagsläget, säger Lars Bergecliff. Istället har de, tillsammans med övriga FN-observatörer i området, flyttats till en säkrare plats. Övriga svenska observatörer i Mellanöstern fortsätter dock sitt arbete, även om krisen är märkbar också i andra delar av regionen. - I både Syrien och Egypten har det varit demonstrationer, i Syrien till stöd för Hizbollah och i Egypten främst rörande konflikten i Gaza, säger Lars Bergecliff. De svenska FN-observatörerna ingår i FN-missionen UNTSO, som etablerades 1948. Högkvarteret finns i Jerusalem, där Sverige har en observatör stationerad. Text: Per Norlin