Polska delegationen besöker NNSC

En till två gånger om året besöker den Polska delen av NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission, den Svenska och Schweiziska campen i Panmunjom. Anledningen är att genomföra Analytic Branch, det innebär att vi tillsammans går igenom och summerar de inkommna rapporter som vi mottagit sedan Polen senast var på plats.

Det vi följer upp är antalet in och utresande trupp, så att det inte överskrider det maximala antalet i landet som Armistice Agreement (stilleståndsavtalet från 1953) tillåter. För att vara beslutsmässiga vid ett NNSC möte och för att därmed kunna avsluta en rapporteringsperiod med en Analytic Branch krävs att minst tre av de fyra ursprungliga NNSC länderna är representerade vid mötet. Så för att leva upp till reglerna från 1953 så är detta något vi måste genomföra tillsammans. När Analytic Branch är genomfört av de tre ländernas sekreterare så presenteras en rapport vid nästföljande NNSC möte i byggnad T1, (den blå byggnaden på gränsen mellan Nord och Sydkorea med en dörr mot varje land) Rapporten läses upp och skrivs därefter under av de tre ländernas Generaler. Därefter avslutas mötet. Förhoppningen lever att en dag skall detta avtal kunna ersättas med ett fredsavtal, som i sin tur kanske kan leda till att alla människor som lever separerat sedan 1953 kan mötas, och på sikt ett återförenat Korea. NNSC håller dörrarna öppna och fortsätter hoppas att någon vill komma in för att plocka upp tråden och fortsätta framåt. Text: Magnus Heimler