Nya befattningshavare i Korea

Under cirka en månad, från och med 15 juni till och med 15 juli, har hela tre fjärdedelar (3/4) av den svenska delegationen till NNSC, blivit roterad.

Delegationen består numera av delegationschefen generalmajor Lars B Frisk (som tidigare), ställföreträdaren kommendörkapten Mats Fogelmark (ny), sekreteraren major Magnus Heimler (ny) och kommendanten kapten Kjell Ahlgren (ny). De nya medlemmarna välkomnades traditionsenligt med klockringning på Bell Hill i NNSC-campen i Panmunjom. Mats Fogelmark kommer närmast från OPL/J2, Magnus Heimler från Försvarsmaktens tekniska skola och Kjell Ahlgren från ABB. Efter en väl genomförd tjänstgöring och överlämning avtackades också de avgående delegationsmedlemmarna. Även det traditionsenligt med klockringning och medaljparad. Överstelöjtnant Lars Enlund, major Claes Bernhorn och kapten Bertil Olofsson återvänder nu till ett sommarvarmt Sverige. Tjänsgöringstiden i Korea är ett år, förutom för delegationschefen som numera är två år på plats i NNSC. Delegationen ser också fram emot att få återgå till fem medlemmar from i höst. Återgången till fem medlemmar kommer att förbättra möjligheterna till en dygnet-runt närvaro i campen i DMZ. En ständig närvaro av NNSC-personal i DMZ skickar viktiga signaler till parterna i konflikten.