Bilprovning i Afrika

Försvarsmaktens egen bilprovning, så har den kallats, den grundtillsyn som måste göras på samtliga fordon i utlandsstyrkan.

- Vi har 89 rullande fordon så det tog nästan tre månader att kontrollera och laga alla, säger repplutonchefen Jonas Hedlöf.

Grundtillsynen tjänar till att kontrollera att samtliga fordon som används är säkra och i gott skick. Samma regler gäller för fordon i Sverige som i utlandsstyrkan och till hjälp har bilprovarna två containar med testutrustning. - Det är som mobila bilprovningar med rullbromsprovare och avgasmätare. Vi får inte själva besikta bilarna utan det kommer ner experter från Sverige och hjälper oss, säger Hedlöf. Besiktningsverksamheten började redan under LA04:s tid i mars och avslutades i slutet av juli. Det har beskrivits av repgruppen som "den första och största prövningen" för plutonen. Grundtillsynen drog ut ytterligare på tiden eftersom mekskyttekompaniet med stödfunktioner löste uppgifter runt om i Liberia. Samtliga 21 soldater på repplutonen har varit inblandade och hjälpt till med grundtillsynen på ett eller annat sätt. Signalmekaniker Dan Södergren har även testat all sambandsutrustning i fordonen. - Vi har jobbat över gruppgränserna och även om man kanske är mekaniker på stridfordon 90 så får man hjälpa till och laga bandvagnar, säger Hedlöf. Reglerna för Försvarsmaktens fordon är hårdare än för privata fordon som rullar ute på vägarna i Sverige. Bland annat får inte reflexerna vara solblekta och plåten får inte vara bucklig, något som är ofta förekommande på bilar så går i hård terräng. För att kunna åtgärda de anmärkningar som fordonen får på besiktningen krävs reservdelar. Trots att repgruppen har 4812 reservdelar i sitt lager måste de också beställa från Sverige. - Det kan vara frustrerande att det tar 2-3 veckor innan vi får ner de saker vi behöver, men skyttekompaniet accepterar att det ibland tar tid innan vi kan laga fordonen, säger Jonas Hedlöf. Ibland kan dock inte alla reservdelar i världen rädda ett fordon. Det hände med LA05:s gamla buss som fick skrotas. - Det var bra att besiktningen genomfördes och gav bussen körförbud. Det känns skönt att det inte tullas på säkerheten för fordonen, säger han. När grundtillsynen avslutades i slutet av juli var samtliga fordon inom den svenska styrkan i godtagbart skick, men det räckte med en patrull på de usla vägarna i Sinoe gummiplantage för att alla Gelenderwagen behövde repareras igen. Jonas Hedlöf och hans reppluton tycker det är skönt att besiktningarna är över men han inser att plutonens arbete aldrig tar slut. - Vi fortsätter jobba. Det finns hur mycket som helst för oss att göra. Av någon konstig anledning slutar inte saker att gå sönder, säger han. Fakta repplutonen LA05: Repplutonen består av 21 man. Plutonen ingår i CSE (Contingent Support Element) och är fördelade på fyra grupper. Fordonsrepgruppen är uppdelad i 90rep som lagar Stridsfordon 90 och hjulfordonsrep som lagar pansarterrängbil (Patria) och GW. Här finns också en gummimekaniker, lastbilsmekaniker, bandvagnsmekaniker och en maskinmekaniker. Specrep lagar allt från kaffebryggare till AC-anläggningar. Förutom två kylmekaniker finns också signalmekaniker, El-ingenjör och en elektriker. Reservdelsgruppen är ansvarig för alla reservdelar och består av tre man.