Försvarsutskottet besökte Liberia

Det svenska försvarsutskottet har besökt Liberiastyrkan. Syftet med besöket var att på plats skaffa sig en uppfattning om hur de frågor utskottet tar ställning till i riksdagen genomförs i verkligheten. En särskild önskan var att få träffa de svenska FN-soldaterna för att se vad de gör, vilken miljö de arbetar i och hur deras vardag ser ut.

Förutom de nio delegationsmedlemmarna från försvarsutskottet var ställföreträdande chefen för den militära insatsledningen generalmajor Anders Lindström och hans två följebefäl med på besöket. Gruppen togs emot av förbandschefen överstelöjtnant Mats Ludvig och eskort ur förbandets stödenhet, CSE. Vid ankomsten fick besökarna information om situationen i landet och vilka uppgifter UNMIL och den Irländsk-Svenska styrkan löser. Dagen därpå fick de besöka huvudförrådet för att hämta ut hjälm och kroppsskydd och därefter väntade en genomgång i uppträdande vid och i stridsfordon inför besöken ute i missionsområdet. Omedelbart därefter flögs delegationen till Bong där delar ur skyttekompaniet genomför skjutning med stridsfordon, understödsvapen och eldhandvapen. Besökarna fick se hur skjutningarna genomfördes, vandra runt i patrullbasen och prata med soldaterna. Till lunch fick gästerna äta stridsportion, som är den mat soldaterna äter i fält. Innan avfärd tillbaka till Camp Clara genomförde delegationen, tillsammans med skyttesoldaterna, även en kortare patrull i Bong Town som väckte mycket uppmärksamhet från lokalbefolkningen. Söndagen ägnades åt att besöka barnhemmet Sis Iye Children Orphanage utanför Monrovia. Utskottet fick åka en rundtur i det krigshärjade Monrovia för att få uppleva hur destruktivt krig kan påverka ett samhälle. Besöket avslutades med reflektioner tillsammans med förbandschefen där ett av samtalsämnena var våldsanvändning. Inför avresan tillbaka till Sverige på måndagen uttryckte delegationen sin beundran över den professionalism det svenska förbandet besitter. - Det är märkligt att man måste åka ner till ett svenskt förband i Liberia för att få uppleva känslan av att, vara riktigt stolt över att vara svensk, säger Lars Ångström (mp). Av: Mihai Saulescu