Broarna i Sinoe County

Genom hela Sinoe gummiplantage ringlar sig Sinoe River. En flod som möjligör transporter av gummi, tvätt av kläder och även dricksvatten för de boende i området. Men för den svenska FN-styrkan som ska passera de många broarna krävs ibland lite annorlunda taktik.

Bron mellan de två stora byarna i Sinoe gummiplantage är beryktad i hela FN. Inte sällan har det saknats plank på bron och FN-medarbetare med ärenden i plantagen har fått vända och åka hem igen. Den svenska styrkan, som åkt till Sinoe för att genomföra operation Victoria, är målmedveten. Det spelar ingen roll om plankorna är borta - de svenska soldaterna ska inte vända halvvägs. Bak på en bandvagn har skyttekompaniets packgrupp lastat tjocka brädor som kan läggas ut som en provisorisk bro om nödvändigt. När kolonnen, efter flera timmars bilkörning, kommer fram till bron ligger plankorna kvar. Daniel Sikh leder med fast och stadig hand samtliga fordon över floden som rinner fem meter nedanför och när de står på andra sidan brofästet kan alla lättat andas ut. Dagen efter är det dags igen. Då skall Deltaplutonen korsa floden åt andra hållet. Men i stället för att bara korsa floden och åka vidare, har Delta helt andra planer. - Vi tog med oss plankor för att ha i nödfall men eftersom vi inte behövt dem kommer vi att använda dem för att laga den stora bron, säger kompanichef Jan-Erik Olsson. Redan vid sex på morgonen lämnar Deltaplutonen den lilla patrullbasen inne i plantagen. Bara arbetet med att plocka bort allt metallskrot som tidigare utgjort körbanana tar flera timmar. Det är en varm dag och redan vid nio-tiden är det över tjugo grader i skuggan. Soldaterna bär ut halva stockar som får bilda en gångbana i mitten av bron och lägger därefter de finsågade planken som körbana på var sin sida. Liberianer som bor i närheten kommer även de till bron och bär plank sida vid sida med de svenska soldaterna. - You can put that board over there and be careful, there is a board loose, säger Hans Westerberg till en av killarna som hjälper till att bära brädor. Ett par timmar senare är bron färdig och vad är väl ett brobygge utan invigning? Skyttekompanichefen Jan-Erik Olsson får äran att klippa det ATA-band som spänts upp mellan två pinnar. När "Delta bridge" är officiellt invigd är det dags att köra över floden och bege sig tillbaka till Greenville. Trots oroväckande knirk och knak kommer alla över på andra sidan. -Thank you for all your work, säger en man och vinkar, innan kolonnen försvinner bland gummiträden.