Den svenska delegationen till NNSC deltog i fältövningar

Den Svenska delegationen till NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission, har under våren genomfört två fieldexcercises/tours. Under vardera tre dygn besöktes militära förband och anläggningar med stor betydelse för det sydkoreanska försvaret.

Den första turen i mars gick till nordvästöarna med huvudön Baengnyeong endast cirka 12 kilometer från den nordkoreanska kusten. 6.marinbrigaden försvarar öarna och brigadchefen själv tog hand om oss besökare på ett berömvärt sätt. Öarna har många vackra naturscenerier att erbjuda och den huvudsakliga befolkningen av fiskare hoppas att en ökad turism kan ersätta det avtagande fisket. Den andra turen i maj gick till 1.marinkårsdivisionen i Pohang med flera trevliga inslag samt till den mycket vackra ön Ulleungdo, 4 timmars båtfärd ute i österhavet. Öppenheten hos de sydkoreanska förbanden är påtaglig och stämningen är avspänd men mycket professionell. Man har mycket stor tilltro till sin egen förmåga samtidigt som man önskar en snar fred med Nordkorea. Formellt och tekniskt råder sedan 1953 enbart ett vapenstillestånd. Man är också mycket positiv och tacksam för det svenska bidraget till NNSC. Dessa fieldtrips är årligen återkommande och arrangeras framgångsrikt av den sydkoreanska militären, genom deras rådgivare i UNC-organisationen. För den svenska och den schweiziska delegationen, som tillbringar huvuddelen av året uppe i Panmunjom i DMZ, demilitariserad zon, utgör dessa förbandsbesök med kulturella inslag, en utmärkt källa till information och ett trevligt avbrott i vardagsrutinen. Textförfattare: Generalmajor Lars Frisk, Delegationschef » Läs mer om Neutral Nations Supervisory Commission » Besök www.vbs-ddps.ch och läs mer om den schweiziska delegationen NNSC uppgift kan idag sägas vara att med svensk och schweizisk närvaro i den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea, upprätthålla giltigheten av stilleståndsmekanismen.