NNSC följer övningsverksamhet

En av de två större årliga övningarna för USFK och ROK förband genomfördes under mars månad. Övningen heter RSOI (Reception, Staging, Onward movement and Intergration) / Foal Eagle och är en kombinerad ledningsövning med mindre deltagande manöverförband.

Cirka 3000 amerikanska soldater tilltransporterades utifrån, ytterligare ca 5000 deltog i befattningar utanför Korea. Totalt omfattar övningen mer än 100.000 soldater. Efter beslut och inbjudan av CDR UNC deltog NNSC för första gången inom ramen för delegationens utökade uppgifter. NNSC roll var härvid att genom besök vid tillkommande förband och genom att följa viss utvald övningsverksamhet, verifiera att verksamheten endast var av övningskaraktär och ej omfattade anfallsförberedelser som till sin natur kan anses vara ett brott mot Armistice Agreement. NNSC var representerade under följande tillfällen:
  • CDR UNC genomgång om övningsverksamheten för Ambassadörer från UNC och NNSC länderna.
  • Deltagande i Senior Leader Seminar (SLS) omfattande presentation av konceptet på en strategisk och operativ nivå. I SLS deltog huvuddelen av det översta chefsskiktet i CFC (Combined Forces Command) och USFK
  • Föredragning av Opplan och förevisning och resuser för PSYOPS / informationskrigföring (bl a resurser för Radio-, TV sändningar samt spridning av flygblad)
  • Besök vid 837.Transportbataljon i Busan. Bataljonen har ansvar för strategisk kommunikationstjänst för tillkommande förband, främst inom ramen för "Reception and Staging" skedet i en styrkeuppbyggnad.
  • Besök vid Army Field Support Battalion - North East Asia APS-4 och "Heavy Brigade Combat Team" förrådsområde. Här gavs möjlighet att inspektera att organisationsbestämmande materiel för tillkommande förstärkningsförband var förrådsställd och ej nyttjades.
  • Föredragning av Opplan samt förevisning av resurser för upprättande av "Air Terminal Supply Point".
  • NNSC deltagande under denna övning kommer nu att utvärderas och utvecklas för att därefter ligga till grund för fortsatt verksamhet inom ramen för denna utökade uppgift i framtiden. Nästa övning av denna omfattning avses genomföras under augusti 2006 (UFL). Av: Lars Enlund, Svenska Delegationen NNSC