Nye svenska ambassadörens i Seoul besök vid NNSC

Den nye svenske ambassadören i Seoul, Lars Vargö, besökte under tisdagen den 31 januari den Svenska och Schweiziska Delegation till NNSC i Panmunjom.

I anslutning till besöket vid NNSC genomförde ambassadören också besök i Joint Security Area, OP Dora och den tredje infiltrationstunneln i den demilitariserade zonen, DMZ. Syftet med besöket var bl a att ge ambassadören en orientering om läget i DMZ samt NNSC uppgifter och roll i området. Av: Major Claes Bernhorn, sekreterare.