Koreansk fred och samarbete - aktuellt läge utifrån ett DMZ-perspektiv

Förutsättningarna för en trovärdig fredsprocess på Koreahalvön bedöms i dag vara bättre än på mycket länge. Läs generalmajor Lars Frisk's beskrivning om utvecklingen i området.

Stormakternas intressen sammanfaller åtminstone på ytan när det gäller att bibehålla stabiliteten på den Koreanska halvön. Många hävdar dock att det är "Status Quo", dvs "helst ingen förändring"som driver stormakternas agerande. De båda Korea har emellertid under de senaste åren närmat sig varandra och samarbetar nu inom flera områden som var otänkbara bara för ett halvt decennium sedan. Det som vid en första anblick dominerar dagens situation är dels frågan om Nordkoreas kärnvapeninnehav, vilket nu är föremål för förhandlingar inom ramen för 6-nationssamtalen och dels den enorma koncentrationen av stående militära styrkor på ömse sidor om DMZ. Samtidigt sker emellertid en annan, mycket intressant interkoreansk utveckling mellan de båda Korea. Mitt i denna händelseutveckling finns den svenska delegationen till NNSC. Läs hela beskrivning här.