Försvarsutbildarna 

FBU-övning på Åsen i Ersta, Tolfta socken, Uppland. Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
FBU-övning på i uppländska Ersta. Foto: Arbetarbladet, Tierp/Upplandsmuseet

Svenska Försvarsutbildningsförbundet (Försvarsutbildarna) bildades  1942–43, då under namnet Centralförbundet för befälsutbildning. Verksamheten var sprungen ur Sveriges landstormsföreningars centralförbund. Förbundets viktigaste uppgift var att bedriva frivillig befälsutbildning. 

Insatsingenjörernas riksförbund

Den kompetenspool dit berörd organisation eller myndighet kan vända sig för att få rätt personal med efterfrågad kompetensprofil för såväl militär som civil verksamhet inom landet och internationellt. Bytte 2008 namn från tidigare Flygfältsingenjörsföreningen (FIF), bildat 1960.

Flygvapenfrivilligas Riksförbund

Bildat 1962 till följd av ett behov av ”luftbevakningens effektivisering i fråga om rekrytering och utbildning av frivilliga”.

Frivilliga automobilkårernas riksförbund

Övning med Frivilliga Automobilkåren, förmodligen i mitten av 1910-talet.  Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
Övning med Frivilliga Automobilkåren, förmodligen i mitten av 1910-talet. Bilen längst fram, en Cadillac Touring, tillhör kapten A. Sjöstedt i Uppsala. Foto: Okänd

Frivilliga Automobilkårernas Riksförbund bildades 1914 av ett antal entusiaster i Kungliga automobilklubben, KAK. En viktig uppgift är att säkerställa den tunga trafiken i en krissituation och att utbilda förare av tunga lastbilar och bussar för det civila försvarets transportsektor. 

Frivilliga flygkåren

Har i uppgift att i händelse av krig bistå civilförsvaret. Bildad 1961.

Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund

Motorcykelutbildning, A 6. Frivilliga Motorcykelklubben (FMCK) 1948. Bilden är en del av försvarsmakten.se/varhistoria.
Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK) har utbildning vid Smålands artilleriregemente 1948. Foto: Okänd/Miliseum

Frivilliga motorcykelkårernas riksförbund bildades 1929 på initiativ av dåvarande löjtnanten vid I 2, Stig Hasselrot. Man hade sitt ursprung i Svenska Motorcykelklubben, ur vilken man samlade ett trettiotal elitförare som ställde sig till försvarets förfogande. I dag utbildar organisationen motorcykelordonnanser för både den civila och den militära delen av totalförsvaret. 

Frivilliga radioorganisationen

Utbildar kvinnor, män och ungdomar i sambandstjänst inom totalförsvaret. Bildad 1946.

Försvarets Personaltjänstförbund

Bildades 1955 under namnet Förbundet för personalvårdsutbildning inom det militära försvaret. Bytte 1964 till nuvarande namn.

Svenska Blå Stjärnan

Ungstjärnor på Värnbergsläger 1955. Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
Ungstjärnor på Värnbergsläger i Roslagen 1955. Svenska Blå Stjärnan är en frivillig försvarsorganisation med rötter i första världskrigets djurrättsrörelse.

Den internationella organisationen bildades på julafton 1914 under namnet L'Etoile Rouge (Röda Stjärnan) för att bistå djur i krig. 1917 startades en svensk motsvarighet, främst för att verka inom hästsjukvård. Det "röda" i namnet ändrades 1941 till Blå Stjärnan. 

Svenska Röda Korset

Röda Korsets sjuktransportflygplan i Boden någon gång mellan 1923 och 1925. Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
Röda Korsets sjuktransportflygplan i Boden någon gång i början av 1920-talet. Foto: Flygvapenmuseum/Lars Ekelund

Internationell och nationell humanitär organisation bildad 1863. I Sverige medverkar Röda Korset i totalförsvarets sjukvård och frågor som rör civilbefolkningens skydd i krig. Under andra världskriget hade Röda Korset en mycket omfattande verksamhet och ställde bland annat hela sin sjukvårdsutrustning till totalförsvarets förfogande. 

Riksförbundet Sveriges Lottakårer

Sveriges lottakårer. Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
En av de mer välkända bilderna från svenska lottahistoria är den här. Bilden är tagen av Försvarsmaktens långvariga fotograf Lasse Sjögren och ingick i det svenska bidraget till internationella militärfilmfestivalen i Paris 1979. Foto: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB)

Anordnar civil och militär utbildning inom organisations- och omvärldskunskap, krisberedskap, information och kommunikation, totalförsvarskunskap, ytövervakning, ledningsstöd, underhållstjänst och logistik samt ledarskap. Rötter i Stockholms landstormskvinnoförening, bildat 1924. Blev en självständig organisation 1943. Namnet kommer från en dikt i Johan Ludvig Runebergs ”Fänrik Ståls sägner”.

Sjövärnskårernas riksförbund

Marin försvarsorganisation som bedriver ungdoms- och vuxenutbildning inom lokala sjövärnskårer. Har sitt ursprung i Sveriges Frivilliga Motorbåtskår, bildad 1913.

Svenska brukshundklubben

Livregementets husarer, K3. Svenska brukshundsklubben på Kråks skjutfält i juli 1992.
Livregementets husarer, K3. Svenska brukshundsklubben på Kråks skjutfält i juli 1992. Foto: Karlsborgs fästningsmuseum

Frivilligorganisation som verkar för att tillgodose totalförsvarets behov av utbildade hundförare och specialutbildade hundar, däribland räddningshundar och bevakningshundar. Organisationen har sitt ursprung i Föreningen Svenska Skydds- och Sjukvårdshunden, bildad  1918. Denna slogs samman med andra föreningar och utskott i nybildade Svenska Brukshundsklubben 1940. En anledning var det ökade behov av hundar för militära uppgifter som uppstod under andra världskriget.  

Svenska fallskärmsförbundet

Fallskärmsjägartjänst i Uddevallatrakten i oktober 1968. Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
Fallskärmsjägartjänst i Uddevallatrakten i oktober 1968. Foto: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB)

Utveckling av den 1955 bildade Svenska fallskärmsklubben som hade verksamhet i Stockholm och Karlsborg. En av initiativtagarna var pionjären Olle Falkerheim, som var utbildad fallskärmshoppare i England och som 1951 blev chefsinstruktör vid Fallskärmsjägarskolan i Karlsborg. 

Svenska pistolskytteförbundet

Främjar skyttet med pistol och revolver genom att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering. Bildat 1936.

Svenska skyttesportförbundet

Bytte 2009 namn när man slog samman Svenska Sportskytteförbundet, bildat 1943, och Frivilliga skytterörelsen, bildad 1938.

Sveriges civilförsvarsförbund

Civilförsvaret har övning i Örbyhus i Uppland. Bilden är en del av försvarsmakten.se/varhistoria.
Tidningarna skrev om det livligt intresset för civilförsvarets övning i Örbyhus i Uppland. Foto: Uppsala Bild/Upplandsmuseet

Sveriges Civilförsvarsförbund bildades 1937, då under namnet Riksluftskyddsförbundet. En viktig funktion under den tiden var att bedriva utbildning i hemskydd för allmänheten. Under 1950-talet minskade förbundets uppgifter och man ändrade inriktning mot det som kom att kallas "självskyddsbegreppet".  

Sveriges bilkårers riksförbund

Kvinnliga bilkåren. Bilden är en del av forsvarsmakten.se/varhistoria.
De minskade värnpliktskullarna på 1950-talet gjorde att armén fick stort behov av förare. Ett uppdrag som gick till Kvinnliga bilkåren och kom att bli en naturlig del av verksamheten. Foto: Svenskt militärhistoriskt bibliotek (SMB)

Utbildar bilförare för försvaret. Hade fram till 2009 enbart inriktning på kvinnliga bilförare och hette då Sveriges kvinnliga bilkårers riksförbund, men utbildar i dag både män och kvinnor. Bildat 1942.

 

Källor

Frivilligorganisationernas webbplatser