Gunnar Sköldberg är en av de som varit stationerad i gränszonen mellan de båda koreanska nationerna. 20 år gammal, efter ett spontant infall under en pokerkväll, reste han den första maj 1953 till Korea. Den i dag 83-årige bondgrabben som "inte hade varit längre bort än Göteborg" och som snart fick smeknamnet "Junior" berättar här om hur det var att vara kurir i Syd- och Nordkorea, spänningen mellan de olika fraktionerna och hur han fraktade brev och material mellan olika grupper, men också om practical jokes mot nordkoreanska gränsvakter och en udda upplevelse på ett koreanskt badhus.

Skärmavbild från video med Gunnar Sköldberg, FN-soldat i Korea på 1950-talet. En del av forsvarsmakten.se/varhistoria
Gunnar Sköldberg berättar om sin tid i Korea. Foto: Privat

I samband med eldupphörsavtalet 1953 etablerades Neutrala nationernas övervakningskommission (NNSC) som skulle se till att vapenstilleståndet mellan Nord- och Sydkorea upprätthålls. Under en period 1953-54 verkade parallellt även Neutrala nationernas repatrieringskommission (NNRC). I avtalet föreskrevs att Sverige, Schweiz, Polen och Tjeckien skulle utgöra NNSC, de två förstnämnda med fokus på sydsidan, de två senare på norrsidan. Till en början utplacerades inspektionsgrupper med kontrollofficerare som bland annat översåg in- och utförsel av militärt material.

De svenska styrkorna i Korea bevakade inledningsvis vissa gränsövergångar samt flyg- och sjöhamnar på båda sidor. Runt starten bestod styrkan av 320 kontrollofficerare och runt 200 repatrieringsofficerare, men antalet har sjunkit genom åren. I dag tjänstgör omkring fem svenska officerare och bevakningsområdet sträcker sig längs den demilitariserade zonen mellan länderna.