The DDR Planning course enables the participants to effectively take part in the planning and preparation phase of a present or future DDR program. The course program is based on the United Nations Integrated Disarmament, Demobilisation and Reintegration Standards (IDDRS), as well as practitioners’ best practices. The course is not intended as an introduction to DDR but rather as a continuation of existing introductory courses.

Officiell besöksdag inom NORDCAPS genomförs årligen. Ansvaret för.arrangemanget vandrar mellan de nordiska länderna och följer.ordförandeskapet för NORDCAPS Working Group Course Directors. Sverige är.genom SWEDINT ordförande för arbetsgruppen under 2008. NORDCAPS Official.Vistors Day genomförs därför i anslutning till UNSOC 1, UNCIVSOC 1, UNPCC 1.och IntSAC 2 kursavslutning den 8 maj 2008.
COURSE DATES
COURSE FEE/TUITION FEE

SEK 6 000 + VAT

ETOC REF. NO

MCP-LA-32016