Inlöpande i Karlskrona skärgård.

1st Submarine Flotilla

Swedish submarines’ sophisticated equipment, and their ability to travel undetected, makes them a unique resource for the Swedish Armed Forces.

HMS Visby under Northern Archer

4th Naval Warfare Flotilla

The 4th Naval Warfare Flotilla is tasked with a variety of roles including mine sweeping, submarine hunting and naval and airspace surveillance.

Divistion Jas 39 Gripen i Uppsala.

Air Combat Training School (LSS)

The Air Combat Training School is the Air Force’s joint centre of excellence for development and training.

Grupperad luftvärnsomgång med robot 70 på taket av en pansarterrängbil 203.
Stora delar av Sveriges arméförband samlas i området runt Vättern och genomför Armeövning 15. Övningens huvudsyfte är att öva det nationella försvaret och då främst förmågan för arméförbanden att agera och samverka som en brigad.

Air Defence Regiment (Lv 6)

The capacity to monitor airspace, detect threats and repel such threats with ground-to-air missiles are the Air Defence Regiment’s key...

Älvsborg Marine Regiment (Amf 4)

Together with 1st Marine Regiment, Älvsborg Marine Regiment is a part of the navy whose area of operations includes littoral areas, estuaries,...

Sjukvårdspersonalen övas tillsammans med övriga bataljonen

Armed Forces Centre for Defence Medicine (FömedC)

The preservation of human dignity lies at the heart of the work of the Armed Forces Centre for Defence Medicine.

UPPSALA 20130213
Markteletekniker utför service på en flygradar. Soldaterna bär särskild skyddsutrustning då arbetet oftast sker på höjd.

Armed Forces Communication and Information Systems Command

Communication has always been important for the military, but it has never placed such demanding requirements in terms of technical competence as it...

20121123 LINKÖPING
Helikopterpilot vid slutövning med HKP16Foto: Nicklas Gustafsson, Försvarsmakten, Combat Camera

Armed Forces Helicopter Wing

The Armed Forces’ helicopter fleet provides Sweden with a vital degree of mobility and flexibility – a valuable resource in rescue, transport and...

Armed Forces Human Resources Centre

The Armed Forces Human Resources Centre, (FM HRC), provides Swedish Armed Forces commanders and other members of the service with HR support in a...

AFGHANISTAN 20120412. Soldater och officerare ur FS22 tillhörandes stab och understödkompaniet (PL) genomför en operation tillsammans med ett Tyskt och delar av ett Svenskt CBRN-team. Nära gränsen till Uzbekistan ligger Hairatan, där samlar CBRN-teamet information om de många  depåer för petroliumprodukter som finns på platsen. 
 Foto: Fj Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.

Armed Forces Intelligence and Security Centre (FMUNDSÄKC)

The Armed Forces Intelligence and Security Centre, (FMUNDSÄKC), is a joint function and competence centre.

Tidvis anställda jägarsoldater (GSS/T) packar materiel efter genomförd övning.

Arméns Jägarbataljon genomför krigsförbandsövning (KFÖ) på Gotland. Scenariot är att en fiende har intagit Visby flygplats och även landsatt trupp på ön. Tack vare goda underrättelser finns redan en jägarskvadron från Arméns jägarbataljon på plats och övervakar och rapporterar det som sker, beredda nedkämpa högvärdiga mål på order. Övningen har momentvis vissa kopplingar till arméövningen som samtidigt pågår i södra Sverige (AÖ15) samt flygvapenövningen, men i stort är det helt frikopplade övningar.

Armed Forces Logistics (FMLOG)

A fully functioning logistics service is critical for Armed Forces units to complete their missions, making the role of Armed Forces Logistics,...

Joachim Wikan från Panserbataljonen i Norge, under utbildning i stridsfordon 90 på FMTS.

Armed Forces Technical School (FMTS)

Well-functioning equipment is key to an effective national defence, especially during international missions. The Armed Forces Technical School,...

En Archer (artilleripjäs) redo för eldgivning under övningen Cold Response 2016.

Artillery Regiment (A 9)

The Artillery Regiment is responsible for the Swedish Armed Forces' capacity to deliver indirect fire support.

KARLSKRONA 20131029. Personal anställd på Blekinge flyflotilj, F 17 visar och berättar om sina yrken och tjänster.
Blekinge flygflottilj, F 17, har alltid en grupp Jas 39 Gripen beredda för att gå upp i luften och skydda Sveriges gränser.
F 17 finns på fyra platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult. Vi har även verksamhet på Malmen i Linköping samt vid flygplatsen i Visby på Gotland.
På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med omkring 20 Jas 39 Gripen vardera. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.
På F 17 flyger vi sammanlagt omkring 4 500 timmar per år. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Foto: Johan Lundahl / Combat Camera / Försvarsmakten

Blekinge Wing (F 17)

With a number of JAS 39 Gripen fighter aircraft on permanent alert, the Blekinge Wing plays a critical role in protecting Swedish airspace and...

Arkivbild. Rekryt under sin GMU, Grundutbildning.

Dalarna Regiment (I 13)

Dalarna Regiment is one of the new regiments, decided upon by the Swedish parliament in Defence Resolution 20.

SWEDED EOD Exercise 2015.

Göta Engineers (Ing 2)

Göta Engineers is responsible for two engineering battalions and a Home Guard battalion, all of which are part of the Swedish Armed Forces’...

Operativa reserven patrullerar längs med ringmuren i Visby.

Gotland regiment (P 18)

Gotland regiment was established on January 1, 2018 and will grow with both staff and capacity during the upcoming years.

Uteritt med soldater från Livbataljonen utanför Kavallerikasern i Stockholm.

Guards Regiment

The Guards Regiment is the Swedish Armed Forces' largest unit, and is tasked with a large number of diverse responsibilities running from ceremonial...

20121129 ENKÖPING
Menig 1:a klass Andreas Westerberg, sambandssoldat vid Radiolänk pluton.
Plutonen genomförde övning på Veckholms skjutfält.
Sambandsbatalionen tillhör Ledningsregementet i Enköping.
Foto: Jimmy Croona / Combat Camera / Försvarsmakten

Joint Signal Regiment (LedR)

Wherever the Armed Forces are active – on land, at sea, or in the air – the Command and Control Regiment plays a vital support role.

KVARN 20121201
Strax utanför Linköping ligger en ny anläggning som sak användas för att öva det som kallas för MOUT - mintary operations urban terrain. Under ett par dagar i slutet av 2010 genomförs de första övningarna på plutons och kompaninivå, med mekaniserade förband. 
Foto: Nicklas Gustafsson/Combat Camera

Land Warfare Centre

The centre serves as a hub for the combined expertise of the entire Army to develop capabilities and train individuals and response units in armed...

Soldater ur Mali 02 smaövar med helikopter på Livgardet. Den svenska Malistyrkan sak ersätta Mali 02 vid halvårsskiftet. Styrkan ska bestå av cirka 250 personer och kommer att utgå från Timbuktu i norra Mali.

Life Regiment Hussars (K 3)

The Life Regiment Hussars trains units that are fast, mobile and powerful – and ready for national and international missions at short notice.

Avveckling av Cold Response 2016, logistikbataljonen. Här lastas förnödenheterna av från lastbilen till pallarna som står utspridda på logistikkompaniets grupperingsplats.

Logistic Regiment (TrängR)

The Logistic Regiment plays a vital role in the Armed Forces, ensuring that combat units receive the support they need to carry out their duties in...

Från prova-på-helgen Military Weekend vid Lv 6 i Halmstad 1-3/4 2016.

Military Academy Halmstad

The Military Academy in Halmstad specialises in a number of courses designed to create a common understanding for the Armed Forces’ various tasks and...

Karlbergs slott Stockholm.

Sverige och försvarsmakten får en ny överbefälhavare. 

Överbefälare Sverker Göranson lämnar över befälet till blivande överbefälhavare Micael Bydén.

Military Academy Karlberg

Karlberg has a long history as a military training centre, dating back to the 1700s. Today, the Military Academy Karlberg is a vibrant academic hub,...

De övade EOD-soldaterna närmade sig sin uppgift, medvetna om att motståndaren tidigare använt olika preparat för att försvåra deras uppgift.
Flygvapenövning 2015

National CBRN Defence Centre (SkyddC)

The national CBRN Defence Centre is the Swedish Armed Forces’ knowledge centre for protection against chemical, biological, radiation and nuclear...

Hemvärnsövning Skåne

National Home Guard Combat School (HVSS)

The National Home Guard Combat School’s primary roles are training, co-ordination and development, combining skills from across the Armed Forces.

Basic Safety/ Sjöverkanstålighetutbildning. Örlogsbasen Karlskrona.

Naval Base

Naval Base personnel maintain a constant and comprehensive watch over Sweden’s territorial waters.

Hela tiden förs en dialog mellan elever och instruktörer om alla de detaljer en dykare måste behärska.

Naval Warfare Centre

Based in Karlskrona, southern Sweden, the Naval Warfare Centre is responsible for the majority of all naval training in the Swedish Armed Forces.

Stridsfordon 90 ur Norrbottens pansarbataljon under övning Cold Response 2014.

Norrbotten Regiment (I 19)

The Norrbotten Regiment – one of Sweden’s largest – is equipped with powerful armoured vehicles and fast, highly mobile rangers.

Jas 39 Gripen ur F 21 lufttankas under övning Cold response 2012

Norrbotten Wing (F 21)

The Norrbotten Wing has one of the world’s largest flight training areas at its disposal, where Swedish and foreign air forces regularly conduct...

Blivande jägar- och förstärkningssoldater tar sig upp mot Sydtoppen på Kebnekaise. Toppbestigningen är en del av deras grundläggande fjällutbildning vid Arméns Jägarbataljon.

Norrland Dragoon Regiment (K 4)

Norrland Dragoon Regiment is one of the new regiments in Sweden, with a long and rich past.

Beredskapskontroll - stridsvagnarna på Gotland

Skaraborg Regiment (P 4)

The Skaraborg regiment trains, produces and develops combat units for ground operations that serve on missions in Sweden and abroad.

SIGONELLA 20110408. Under fredagen den 8:de april genomförde luftankningsplanet sitt första uppdrag.
 Huvuddelen av det svenska bidraget om cirka 130 personer kommer från EAW (expeditionary air wing) som stått i beredskap åt den nordiska stridsgruppen, cirka 110 personer. Styrkan kompletteras med 20 specialistmedarbetare. Foto: Sergeant Johan Lundahl/Combat Camera/Försvarsmakten.Bilden får användas av media utan kostnad om fullständig byline anges

Skaraborg Wing (F 7)

All Gripen pilots – including those serving with foreign air forces – are trained at the Skaraborg Wing, which is also a hub for Sweden’s military...

Pansarterrängbil 360

South Skåne Regiment (P 7)

The South Skåne regiment trains soldiers in armoured vehicle ground combat.

Operatörer från Särskilda operationsgruppen (SOG) ilastar helikopter 16, Blackhawk under övning på Gotland. Specialförband.

Special Operations Task Group (SOG)

The Special Operations Task Group is a core unit of the Sweden’s special forces, providing unique and unconventional capabilities to achieve strategic...

Stridsbåtarna sätter full fart framåt

Stockholm Marine Regiment (Amf 1)

The 1st Marine Regiment forms a vital link between Sweden's naval and army forces.

SWEDED EOD Exercise 2015.

Swedish EOD and Demining Centre-Swedec

SWEDEC contributes to increased safety and efficiency by delivering high-quality, accurate information and training. SWEDEC provides both technical...

Visbykorvetten HMS Karlstad i hög fart.

Third Naval Warfare Flotilla

The Third Naval Warfare Flotilla is a rapid reaction unit able to conduct missions on or under water.

Finska NH90 samt F18 Hornet tillsammans med svenska Jas 39 Gripen vid Uppsala flygplats.

Uppland Wing (F 16)

Uppland Wing F 16 is located at Uppsala Garrison north of central Uppsala.

Stridsutbildning skarp ammunition (SUSA) på Gotland. Kadetter från mss kvarn leder momenten där anställda på Gotlands Regemente utgör övad trupp, tillsammans med tre specialister från Combat Camera

Västernorrland Regiment (I 21)

Västernorrland Regiment with Jämtland Ranger Corps (I 21) is one of Sweden’s new regiments, although with a long history in Västernorrland and...