News archive

The news published here are mainly from the Swedish Armed Forces International Centre – SWEDINT. For a complete list of news, please visit the Swedish version of the website.

SWEDINT, VIKING18, Kungsängen
VIKING 18 UNDERWAY 20 April 20184:13 PM

At SWEDINT, the location for Site Kungsängen, the exercise Viking 18 is going full steam ahead. The aim of the exercise is to train and educate participants – civilian, military and police - to meet...

Ledningsträningsanläggningen på Ledningsregementet under Viking 18
"Welcome to Viking 18" 17 April 20186:44 PM

All participants are checked in and ready to take on exercise Viking 18. At nine sites in six countries around 2500 people will work together and do their utmost to handle an international crisis....

SWEDINT, MTPC
THE GENDARMERIE AT THE MTPC 12 February 20189:45 AM

Captain Melina Clerc just finished two intensive weeks at the Multinational Tactical Planning Course (MTPC) at SWEDINT. Capt Clerc took part of the course in preparation for a planning process at her...

Marines in mutually beneficial cooperation
Marines in mutually beneficial cooperation 18 January 201810:08 AM

Later this year, 1st Marine Regiment will host a bilateral exercise in the Stockholm archipelago, named “Archipelago Endeavor 18”. The purpose of the exercise is interoperability and cooperation...

Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg besöker Swedint och NCGM.
Jens Stoltenberg visited NCGM 16 January 201810:05 AM

Yesterday NATO Secretary General Mr Jens Stoltenberg visited NCGM and SWEDINT in Kungsängen.

CO Seminar, NCGM, SWEDINT
Leadership is key! 7 December 20173:26 PM

The yearly Commanding Officers seminar on Gender in Military Operations is underway at NCGM. The three-day seminar focuses on how Commanding Officers, Chiefs of Staff and branch heads can integrate...

EARFC 2017. European Army Reserve Forces conference 2017 på Militärhögskolan i Halmstad.
European countries learn from each other 8 November 20179:08 AM

Over forty participants from 12 European countries recently gathered in order to exchange experiences and learn from each other about successfully attract, recruit and use personnel with their main...

SWEDINT, NCGM, GENAD
Integrating a gender perspective 27 October 20173:36 PM

Right now this year’s second Gender Adviser course is under way in Kungsängen. Thirty-four instructors and students from nineteen different countries – Australia, Austria, Canada, Croatia, Denmark,...

Den franska sjukvårdsstyrkan som är med visar upp sin ambulans och deras metoder för att lyfta in en patient i ambulansen. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Aurora 17 has now finished 2 October 20173:36 PM

During Aurora 17, the armed services and the Home Guard have completed training to meet the common objective of defending Sweden. The Armed Forces have also exercised with international partners and...

Under försvarsmaktsövningen Aurora 17 spelar flygbasen i Hagshult en av huvudrollerna och den ger förutsättningar för ett ytterligare avstamp i det svensk-finska försvarssamarbetet.

Patricia Wall är baschefen som tillhandahållit bästa möjliga förutsättningarna för att divisionschef Jörgen Axelsson (till vänster) och finske kollegan Tomi Böhm med personal effektivt ska kunna genomföra de uppdrag de får från flygtaktisk chef.
Swedish-Finnish cooperation reaches new heights 27 September 20175:05 PM

During the Armed Forces exercise Aurora 17, the Hagshult air base is playing a key role, and providing the basis for a further boost to Swedish-Finnish defence cooperation.