Vision

This section provides an overview of the Swedish Armed Forces’ overall vision, mission, Code of Conduct, and core values; and outlines how Sweden’s...

STOCKHOLM 20111007 
Första uppställningen av Livgardets Livbataljon i den organisation som bataljonen i framtiden skall verka. Detta  uppmärksammas genom en bataljonsgemensam ceremoni på Kavallerikasern.

Organisation

In this section, we provide an overview of the organisational structure and responsibilities of the Swedish Armed Forces.

Försvarsmakten genomförde under 2015 en förevisningsturné på fyra orter i Norrland. Fredag och lördag den 11 och 12 september var det Sundsvall som stod på tur.

Career in the Swedish Armed Forces

Swedish Armed Forces’ current doctrine focuses on the application of abilities and their availability to serve. This has helped to create an...

Bilder framtagna till anhörigbroschyr. Familjeliv och vardagsliv.

Support for relatives and families

We know that the work carried out by the Swedish Armed Forces does not only affect our employees, but also their family members. Family members often...

Sverige förhandlar om ett multinationellt samarbete för att få tillgång till strategiskt transportflyg med tre Boeing C-17. På F 21 i Luleå landade en C-17 för att provlasta...4 st Galten med släp lastades ombord.

Diplomatic clearances

Diplomatic clearance is required for the admission into Swedish territory of foreign state craft and vehicles (aircraft, vessels or military vehicles)...

Support for film and television productions

The Swedish Armed Forces sees great value in documenting and presenting its activities and is positive to supporting film and television productions.

Procurements

Beginning 1 January 2019, the Swedish Armed Forces will once again be a contracting government agency. This follows a period, from 2013 to 2018, in...

Umeå 20120821-24 
CBRN-rekognoseringsgrupp: Genomför inhämtning av information samt vissa analyser på fältet.I övningen säkras och rekognoseras misstänkta byggnader och objekt. Prover samlas in som förs vidare till analys. Text ur bok.

CBRN-gruppnTOTALFÖRSVARETS SKYDDSCENTRUM (SKYDDC) Sverige (SkyddC) står som värd för den internationella övningen RECCEX (Nordic CBRN Reconnaissance Exercise) som genomförs den 21 - 29 augusti 2012.

Documents

Rules for military aviation