Granatgevär m/48 och m/86

Granatgevär m/48 och m/86 är rekylfria närpansarvärnsvapen, konstruerade enligt bakblåsprincipen.

Foto: Försvarsmakten

Granatgevär 48 finns i två modeller, som skiljer sig från varandra genom olika räffelstigning: m/48B har likformig räffelstigning och m/84C har tilltagande. Granatgevär 86 är flera kilo lättare än föregångaren eftersom det är tillverkat av ett kompositmaterial istället för av stål.

Gevären är omladdningsbara och eld kan ges med olika typer av ammunition: pansarspränggranat för bekämpning av pansarskyttefordon, spränggranat för bekämpning av trupp och rökgranat för rökskjutning. Riktmedlen består av öppna riktmedel eller riktinstrument.

Granatgevär går oftast under beteckningen GRG.

Fakta

Internationell benämning: Carl Gustaf M2 (m/48), Carl Gustaf M3 (m/86)

Kaliber: 8,4 cm

Vikt: 14 kg (m/48), 9,5 kg (m/86)

Längd: 1,13 m

Patronens vikt: 3 kg

Utgångshastighet: V0 250-300 m/s (beroende på granattyp)