Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Försvarsmakten

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer

Foto: David Gernes/Försvarsmakten
Utvalda nyheter
2016 i bilder 22 februari201711:02

2016 har för Försvarsmakten varit ett intensivt men också resultatrikt år. Viktiga steg har tagits för att utveckla den militära förmågan i en omvärld som de senaste åren blivit alltmer osäker. Det framgår av den årsredovisning som nu lämnats in till regeringen.

Dykstation Torne hamn – svarar upp till förväntningarna
Dykstation Torne hamn – svarar upp till förväntningarna 17 februari201707:43 Försvarsmaktens vinterenhet

Försvarsmaktens vinterenhet byggde under föregående helg upp en dykstation på Torne träsk i Torne hamn i närheten av Björkliden i Kirunafjällen. – För första gången har vi i Försvarsmaktens regi byggt upp en dykstation här uppe på Torne träsk. Vi har genomfört en prov- och försöksvecka med...

Försvarsmakten åter i Centralafrikanska republiken
Försvarsmakten åter i Centralafrikanska republiken 13 februari201715:18 Centralafrikanska republiken

Sedan slutet på januari har Försvarsmakten återigen ett engagemang med svensk militär personal på plats i centralafrikanska republiken. Det svenska bidraget ingår i en EU-ledd insats som går under namnet EUTM RCA (European Union Training Mission République centrafricaine).

Senaste nyheter
Prenumerera
Totalförsvarsplaneringen tar form
Totalförsvarsplaneringen tar form 22 februari201713:11 Militärregion nord

I början av februari bjöd staben för militärregion nord in representanter för Länsstyrelser, polisen samt regioner och landsting i de fyra nordliga länen till ett möte i Boden. Syftet var att initiera totalförsvarsplaneringen för 2017 och de inbjudna organisationerna slöt upp mangrant. Som vanligt.

Order: Överlev
Order: Överlev 21 februari201711:13 Arméns jägarbataljon

Arméns jägarbataljon vid I 19 är arméns främsta förband för strid på djupet och består av en högpresterande, ambitiös organisation där uppgifterna och den subarktiska miljön ställer särskilda krav på individen. Under de senaste dagarna har årets utbildningskull samt sex externa deltagare från andra...

Must summerar 2016 års verksamhet
Must summerar 2016 års verksamhet 21 februari201710:50

Vår omvärld har knappast blivit säkrare under 2016. Läget i vårt närområde, hotet från terrorismen och konflikterna i Syrien och Irak är bara några exempel på skeenden som engagerat Must, den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. Det framgår av den årsöversikt som nu publicerats.

Veterandagen 29 maj 2017
Veterandagen 29 maj 2017 17 februari201713:40 Försvarsmaktens veteranenhet

Planering av årets veterandag som genomförs måndag den 29 maj har inletts och leds av Försvarsmaktens veteranenhet. En lång rad av leverantörer, samarbetsorganisationer, myndigheter och försvarsmaktspersonal bidrar till genomförandet. Februari och mars innebär en intensiv period av planering,...

Vinterförsök med ny flytbro
Vinterförsök med ny flytbro 17 februari201711:09 Göta ingenjörregemente

Att bygga broar är en av ingenjörförbandens uppgifter. Snabbt, överallt, oavsett förhållanden. Därför har delar ur Göta ingenjörregemente förflyttat sig 125 mil norrut till Boden för att göra vinterförsök med ett det nya brosystemet Däcksbro 300.

Logistikkompaniet ute i kylan
Logistikkompaniet ute i kylan 16 februari201716:24 Marinbasen

Logistik ska kunna levereras i alla väderförhållanden och under alla årstider. Därför var det marina logistikkompaniets andra logistikstödpluton tillsammans med 43:e underhållsenheten ur Fjärde sjöstridsflottiljen uppe i Älvdalen för vinterutbildning i februari.

Fler nyheter
Kontakta Försvarsmakten

Telefon: 08-7887500
E-post: exp-hkv@mil.se

Officiella bloggar

Gemensamma intressen - gemensamma mål

Malibloggen – 22 februari 2017 kl 14:57

När man befinner sig i ett insatsområde som Mali krävs det samarbete. Även om Försvarets Materielverk och Försvarsmakten formellt är två olika myndigheter, behöver vi varandra för att kunna genomföra det uppdrag våra folkvalda ålagt oss att utföra i Mali. I veckan har en delegation från

En dag som rådgivare

Afghanistanbloggen – 22 februari 2017 kl 11:53

Som rådgivare vid Operational Coordination Center – Regional (OCC-R) arbetar jag med främsta fokus på de afghanska polisföreträdarna vid genomförandesektionen och de afghanska samverkansofficerare från olika polisstyrkor som tjänstgör där, dvs mina afghanska motparter. Tillsammans tar vi ansvar för

Gärna skön men framförallt säker

Försvarsmakten kommenterar – 15 februari 2017 kl 11:05

I onsdagens Expressen kan man läsa en artikel från Mali där några soldater ger uttryck för missnöje kopplat till sin personliga utrustning. Att våra soldater vill ha den allra bästa utrustningen är naturligt - de verkar i en riskfylld miljö i ett ytterst påfrestande klimat. Men som myndighet och

Försvarsmakten på Instagram
Följ Försvarsmakten i andra kanaler
Försvarsmaktens webbplatser

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Prenumerera

Via RSS-flöden kan du som önskar enkelt ta del av nyheter från Försvarsmakten. RSS-flöden kan läsas på olika sätt. Antingen via en programvara, en så kallad RSS-läsare, eller via en webbaserad RSS-tjänst.