Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Det här är
du nya, du fria.

Vår uppgift är att stå upp för din rätt att tycka, tänka och leva som du själv väljer. En självklarhet i du nya, du fria.

Se filmen   00:45
Utvalda nyheter
Samarbete över gränserna
Samarbete över gränserna 6 december201614:33 Tredje sjöstridsflottiljen

Efter helgens örlogsbesök av Natos SNMCMG1 (Standing Nato Mine Countermeasure Group 1) är HMS Vinga nu i full fart med övningar till sjöss tillsammans med styrkan, under drygt två dygn. Men det är långt ifrån första gången fartygen samövar. Svenska fartyg som övar med utländska fartyg eller som i det här fallet, med Natofartyg, tillhör normalbilden vid större internationella övningar och har gjorts sedan många år tillbaka. Det finns också stor erfarenhet att jobba tillsammans i samband med de skarpa minröjningsoperationer som genomförts i farvattnen utanför Estland, Lettland och Litauen.

Ubåtsräddningsfarkost i luften
Ubåtsräddningsfarkost i luften 2 december201613:19 Första Ubåtsflottiljen

För någon vecka sedan avslutades marinövningen Swenex. Ett av övningsmomenten under denna var att flygtransportera ubåtsräddningsfarkosten, URF. Detta hade bara gjorts en gång tidigare, för 16 år sedan.

Framtidens utmaningar kräver ökad försvarsförmåga 2 december201606:15 Högkvarteret

Osäkerheter i omvärlden, Rysslands förväntade förmågeökning och förändringar av framtida konflikters karaktär pekar på behovet av långsiktighet i Försvarsmaktens förmågeutveckling.

Fältarbetsinriktade uppgifter på Gotland
Fältarbetsinriktade uppgifter på Gotland 1 december201610:08 Ing 2

Att kunna göra förändringar i terrängen för att skapa fördelar för sig själv eller för att skapa nackdelar för en motståndare kan vara helt avgörande i en konflikt. För att öva detta och andra viktiga förmågor finns nu delar av Göta ingenjörregemente, Ing 2, under en tid på Gotland.

Senaste nyheter
Prenumerera
De som aldrig gav upp
De som aldrig gav upp 9 december201618:54

Den militära grundutbildningen har många ansikten. Ingen dag är den andra lik, men målet är detsamma för alla deltagare. Att klara utmaningen.

Mathias Holmqvist tar befälet på jägarbataljonen
Mathias Holmqvist tar befälet på jägarbataljonen 8 december201614:56 Arméns jägarbataljon

Torsdagen den 8 december lämnade chefen för Arméns jägarbataljon, överstelöjtnant Teddy Larsson, över befälet till överstelöjtnant Mathias Holmqvist. – Jag tackar ödmjukt för att jag nu fått förtroendet att vara chef över det här förbandet, ett förband som alltid levererar hög effekt oavsett...

På rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning
På rätt plats, i rätt tid och med rätt utrustning 7 december201616:44 Gotland

Wartofta stridsvagnskompani från Skaraborgs regemente P 4 befinner sig just nu på Gotland där Försvarsmakten genomför en beredskapskontroll. Under kontrollen prövas flera olika förmågor, som att snabbt ta sig från fastlandet till Gotland, färdigställa ett visst antal stridsvagn 122 och skjuta in...

I 19 på plats för att bevaka slotten
I 19 på plats för att bevaka slotten 6 december201616:30 Norrbottens regemente

Onsdag 30 november till tisdag den 13 december bemannar I 19 högvakten vid de båda slotten. De fyra första dagarna bemannades slotten av personal ur Medelpads- och Ångermanlands hemvärnsbataljoner samt Frivilliga försvarsorganisationerna i Västernorrland. Söndagen den fjärde december klockan 13.15...

Livgardets Afghanistanstyrka tar befälet
Livgardets Afghanistanstyrka tar befälet 5 december201615:49 Afghanistan

Nu är styrkan ur Livgardet på plats i Afghanistan och ansvaret för insatsen överlämnat. Och det var ett snötäckt landskap som mötte Fortsättningsstyrka 32 när de anlände Camp Marmal.

20 år och utvecklingen fortsätter
20 år och utvecklingen fortsätter 5 december201613:31 Marinbasen

Hur ska man agera om ett utländskt statsfartyg går in på svenskt sjöterritorium under hävdande av nöd eller assisterar nödställda på svenskt sjöterritorium utan att i förväg ha fått tillstånd att uppehålla sig på territoriet? Dessa frågor diskuterades på ett samverkansmöte mellan Försvarsmakten,...

Fler nyheter
Kontakta Försvarsmakten

Telefon: 08-7887500
E-post: exp-hkv@mil.se

Officiella bloggar

36°42'07.4"N 67°13'41.4"E

Afghanistanbloggen – 9 december 2016 kl 11:19

Vi kan alla minnas exakt vad vi gjorde, vart vi befann oss och vad klockan var när vi möttes av det värsta beskedet av dem alla. Du fanns inte mer. Aldrig mer skulle vi kunna skratta åt saker tillsammans, aldrig mer skulle vi kunna argumentera om de där små sakerna som i stunden kändes så…

Kontingentschefen

Malibloggen – 7 december 2016 kl 11:36

Hej! Jag heter Per Nilsson och har fått förmånen att leda den svenska kontingenten i Mali under de närmsta sex månaderna. Jag har jobbat i Försvarsmakten i 25 år och genomfört ett antal internationella insatser bland annat i Angola, Liberia och Afghanistan. Det svenska förbandet har som uppgift att

Vi anpassar alltid uppgiften

Försvarsmakten kommenterar – 24 oktober 2016 kl 19:02

TV 4 rapporterar på måndagen att Försvarsmakten, i det närmsta, satt i system att skicka ner personal med otillräcklig utbildning som ammunitionsröjare i Afghanistan och Mali, med risk för liv och hälsa som följd. Försvarsmaktens uppfattning är att TV 4 har fel. Svensk ammunitionsröjningsförmåga är

Försvarsmakten på Instagram
Följ Försvarsmakten i andra kanaler
Försvarsmaktens webbplatser

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen