Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Det här är
du nya, du fria.

Vår uppgift är att stå upp för din rätt att tycka, tänka och leva som du själv väljer. En självklarhet i du nya, du fria.

Utvalda nyheter
En dag till sjöss är en bra dag
En dag till sjöss är en bra dag 13 oktober201613:05

Besättningen på HMS Ulvön är inne i en intensiv period. Man har just avslutat ett pass sjöövervakning. Ett pass där det blåste och gick hög sjö från losskastning till förtöjning. Däremellan övervakade man svenskt sjöterritorium och de nya sjömännen ombord fick bekänna färg direkt. Den här veckan är lugnare rent vädermässigt men däremot är verksamheten intensiv, med huvudtjänsten minröjning på menyn.

Skiftbyte
Skiftbyte 7 oktober201614:30 Norrbottens regemente

Onsdagen den 5 oktober landade ett förstärkt pansarskyttekompani från Norrbottens regemente på Gotland och bytte av operativa reserven från Skaraborgs regemente. – Det känns mycket inspirerande, alla är jättepositiva till det här och ska bli roligt att lösa uppgifter på ny plats och i ny miljö,...

De återfann snabbt sina kunskaper
De återfann snabbt sina kunskaper 6 oktober201621:04 Luftvärnsregementet

Nästan alla inkallade soldater och reservofficerare dök upp. Mycket få har sökt anstånd och de som kom hade lätt för att återfinna sina gamla kunskaper om de olika tekniska systemen i luftvärnet.

Efterlängtade och efterfrågade
Efterlängtade och efterfrågade 7 oktober201613:49 Markstridsskolan

Solen strålade och höstlöven sprakade i gult, rött och grönt när 25 kadetter under torsdagen utexaminerades från den anpassade specialistofficersutbildningen vid Markstridsskolan och tog sitt första kliv in i en karriär som specialistofficer i armén.

Senaste nyheter
Prenumerera
På några timmar är din grupperingsplats istället på Gotland
På några timmar är din grupperingsplats istället på Gotland 20 oktober201615:28 Hemvärnet

Hemvärnet bygger på närhetsprincipen. Man är lokalt rekryterad för att verka i sitt närområde. På det viset kan man snabbt komma på plats när man behövs och man har stor lokalkännedom. Men, om läget så kräver kan insatskompanier med kort varsel lyftas i väg för att förstärka på annan plats. Just i...

Ingen öppning av Khaesong industrikomplex
Ingen öppning av Khaesong industrikomplex 20 oktober201614:57 Sydkorea

Khaesong industrikomplex startade som ett samarbete mellan Syd- och Nordkorea för att minska spänningarna mellan länderna. I början av 2016 stängdes industrikomplexet när relationen mellan länderna försämrades. Roger Lindström som är logistikofficer vid NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission i...

Stark sammanhållning på FMTS första repövning
Stark sammanhållning på FMTS första repövning 19 oktober201609:54 Försvarsmaktens tekniska skola

FMTS första repetitionsutbildning med pliktsoldater pågår just nu. 44 soldater som fick sin värnpliktsutbildning som mekaniker och ledningssoldater 2006-2007 ryckte in förra veckan för att friska upp minnet.

Fidde - Försvarsmedicincentrums medarbetare i Afghanistan
Fidde - Försvarsmedicincentrums medarbetare i Afghanistan 18 oktober201615:30 Mazar-e-Sharif, Afghanistan

Försvarsmedicincentrum stödjer insatsen i Afghanistan med en logistikofficer, kapten Fidde Arasimowicz, som arbetar som logistisk rådgivare på 209:e kåren.

Beredskapskontroll vid Militärregion Väst
Beredskapskontroll vid Militärregion Väst 18 oktober201610:03 Militärregion Väst

Den 17 oktober genomfördes en oanmäld beredskapskontroll vid Militärregion Väst. – Beredskapskontrollen ska ses som utbildande och stödjande, sa Berndt Grundevik ställföreträdande insatschef generalmajor, som ansvarar för Försvarsmaktens beredskapskontroller.

Alla kategorier i samma övning
Alla kategorier i samma övning 15 oktober201616:25 Amfibieregementet

Att genomföra förbandsövningar av olika slag är en viktig del i att både upprätthålla kompetenser såväl som att utveckla förmågor.

Fler nyheter
Kontakta Försvarsmakten

Telefon: 08-7887500
E-post: exp-hkv@mil.se

Officiella bloggar

Barnen är lika med framtiden

Malibloggen – 17 oktober 2016 kl 23:48

Enligt FN:s barnkonvention och Artikel 28–29 sägs följande: "Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred , tolerans och vänskap mellan folken." Barnkonventionen

Aftonbladets rapportering om Irakinsatsen

Försvarsmakten kommenterar – 28 september 2016 kl 12:59

Aftonbladet rapporterar idag om den svenska insatsen i Irak. Rapporteringen innehåller uppgifter som kan tolkas så att den svenska kontingenten har gått utanför det mandat Försvarsmakten fått av regeringen. Det är fel. All verksamhet genomförs inom det mandat Försvarsmakten har för insatsen.

Försvarsmakten på Instagram
Följ Försvarsmakten i andra kanaler
Försvarsmaktens webbplatser

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen