Lyssna

Markera en text och klicka på "Spela upp"

Du är här:

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen

Hjälpmedel

Vi i Försvarsmakten vill att alla ska kunna ta del av innehållet på våra webbplatser. Därför lägger vi mycket energi på att skriva förståeligt och på att använda kod och teknik så att det underlättar för våra besökare. Om det ändå behövs lite ytterligare stöd har vi här samlat några hjälpmedel som vi hoppas kan underlätta.

Lyssna

Med vårt inbyggda uppläsningsverktyg kan du få sidorna upplästa via dina högtalare, från sidans början till slut, eller valda delar.

Aktivera lyssna-funktionen

Ordlista

Här förklaras några av de ord vi eller andra använder, som kan vara svåra att förstå, om man inte är insatt i försvarsfrågor.

Gå till ordlistan

Försvarsmakten

Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer

Utvalda nyheter
Positivt att kombinera frivillighet med plikt
Positivt att kombinera frivillighet med plikt 28 september201616:08 Högkvarteret

I dag presenterar regeringens särskilde utredare Annika Nordgren Christensen sitt betänkande "En robust personalförsörjning av det militära försvaret". Utredningen föreslår bland annat en långsiktig och flexibel lösning där frivillighet kombineras med plikt vilket Försvarsmakten ställer sig positiv till.

Försvarsmakten kommenterar Aftonbladets rapportering om Irakinsatsen 28 september201613:03 Högkvarteret

Aftonbladet rapporterar i dag om den svenska insatsen i Irak. Rapporteringen innehåller uppgifter som kan tolkas så att den svenska kontingenten har gått utanför det mandat Försvarsmakten fått av regeringen. Det är fel.

”Strålande” samarbete
”Strålande” samarbete 27 september201618:15 Reccex 2016

En enhet beskjuts av raketer, dagen efter detonerar en sprängladdning med radioaktiva ämnen. Där har ni en delar av scenariot för en av plutonerna under Reccex femte och sjätte övningsdag. – Samarbetet fungerar väldigt bra, vi har liknande arbetsmetoder och vi lär av varandra hela tiden, berättar...

Ny verklighet kräver nya avtal
Ny verklighet kräver nya avtal 23 september201611:59 Högkvarteret

I flera år har fackliga förhandlingar pågått om förändringar i kollektivavtal, utan att nå framgång. Under tiden har omvärldsläget försämrats och kraven på svensk försvarsförmåga har ökat. − Försvarsmakten har i dag sagt upp två kollektivavtal för att komma vidare i förhandlingarna. Vi måste ha...

Många sökande till nya grundutbildningen
Många sökande till nya grundutbildningen 21 september201609:11 Livgardet

Ett oväntat stort antal personer har sökt till den nya militära grundutbildningen på Livgardet. Nu går det att ansöka till nästa utbildningsomgång redan idag. – Det är verkligen kul, jag rekommenderar alla som är intresserade att söka, säger Monique Latifi som påbörjade sin grundutbildning på...

Senaste nyheter
Prenumerera
NATOS Insatschef i Sverige
NATOS Insatschef i Sverige 30 september201619:43 Amfibieregementet

Försvarsmakten har under två dagar haft besök av Insatschefen för NATO - styrkorna i Europa, Joint Force Commander – Brunssum, general Salvatore Farina. Värd för besöket var Försvarsmaktens Insatschef viceamiral Jan Thörnqvist.

Brott mot tillträdesförordningen hävt 30 september201614:43 Högkvarteret

Försvarsmakten har beslutat att upphäva ett tidigare beslut rörande ett brott mot tillträdesförordningen.

Askstedt Försvarsmaktens nya planeringschef 30 september201613:00 Högkvarteret

Överbefälhavaren har i dag utsett Rikard Askstedt till ny planeringschef tillika ställföreträdande avdelningschef för ledningsstabens planerings- och ekonomiavdelning. − Innehållet i de här arbetsuppgifterna är något jag brinner för, säger Rikard Askstedt.

Militärteknik: Teori och tillämpning
Militärteknik: Teori och tillämpning 30 september201610:36 Militärhögskolan Karlberg

Under officersprogrammet bedrivs praktiska laborationer i olika ämnen. Nyttiga övningar som ökar förståelsen för officersprofessionen.

Nystart i förhandlingarna 30 september201609:00 Högkvarteret

För att möjliggöra ett nytt centralt löneavtal för den statliga sektorn tar Försvarsmakten tillbaka sin uppsägning av två kollektivavtal och Officersförbundet tar tillbaka sitt justerade yrkande i de centrala förhandlingarna.

Fortsatt utveckling av brigadledningsförmåga
Fortsatt utveckling av brigadledningsförmåga 29 september201616:34 Skaraborgs regemente

Under de två senaste veckorna har 2:a brigadstaben deltagit i ASSÖ 16 (arméns stabs- och sambandsövning) i Enköping. Övningen var ett viktigt steg i brigadens fortsatta utveckling och målet var att samträna dels brigadchefens direkt underställda chefer men också med sidoförband i form av 3:e...

Fler nyheter
Kontakta Försvarsmakten

Telefon: 08-7887500
E-post: exp-hkv@mil.se

Officiella bloggar

209:e kåren

Afghanistanbloggen – 28 september 2016 kl 15:01

Svenska styrkan i Afghanistan består mestadels av rådgivare och stödfunktioner. Syftet är att rådge den afghanska armén så att de kan bli självständiga i sitt arbete. Spjutspetsen är rådgivarteamet för 209:e kåren. 209:e kåren är Afghanistans nordligaste förband som är placerat i Mazar-e Sharif och

Aftonbladets rapportering om Irakinsatsen

Försvarsmakten kommenterar – 28 september 2016 kl 12:59

Aftonbladet rapporterar idag om den svenska insatsen i Irak. Rapporteringen innehåller uppgifter som kan tolkas så att den svenska kontingenten har gått utanför det mandat Försvarsmakten fått av regeringen. Det är fel. All verksamhet genomförs inom det mandat Försvarsmakten har för insatsen.

Försvarsmakten på Instagram
Följ Försvarsmakten i andra kanaler
Försvarsmaktens webbplatser

Myndigheten

Var finns vi och vad gör vi just nu? Vilka är Försvarsmaktens uppgifter från riksdag och regering och hur arbetar vi för att lösa dem? Här finns även fakta om myndighetens ekonomi, upphandlingar och tillståndsgivning.

Du är här

Jobb & karriär

Flygmekaniker, skyttesoldat, kock eller sjöofficer? Nå ditt mål genom en militär grundutbildning, eller sök något av våra hundratals civila jobb.

Till jobb & karriär

Bloggportalen

Från den enskilda soldaten till myndighetens högre företrädare, läs personliga betraktelser om livet i Försvarsmakten genom någon av våra bloggar.

Till bloggportalen