2010 beslutade Sverige att inte tillämpa pliktlagstiftningen. I stället tjänstgör soldater och sjömän frivilligt på hel- och deltid. Därför söker Försvarsmakten samarbeten med andra arbetsgivare och organisationer – nu när Försvarsmakten delar personal med dem. Här förklarar vi mer om bakgrunden till och fördelarna med sådana samarbeten.

Nya förutsättningar – nya anställningsformer

Övergången från plikt till frivillighet innebär en omfattande förändring för Försvarsmaktens personalförsörjning. Värnpliktiga kommer inte längre genom mönstring, utan allt bygger på frivillighet. Samtidigt ska vi nå våra mål att försvara landets intressen – i Sverige och över hela världen, med ökade kvalitetskrav på vår personal, hög beredskap och korta insatstider.

Vi har nu en insatsorganisation med förband med olika beredskap som ska bemannas med soldater och sjömän som tjänstgör på hel- eller deltid. Som en konsekvens av detta har Försvarsmakten unika anställningsformer på arbetsmarknaden. Bland annat kan personal i större utsträckning än tidigare vara anställd på deltid.  Det innebär att Försvarsmakten delar personal med andra arbetsgivare. Det gäller såväl officerare, soldater och sjömän som hemvärnspersonal. De som har ett deltidsjobb i Försvarsmakten kan tjänstgöra under allt från enskilda dagar upp till flera månader per år i händelse av insats – vid sidan av sin huvudsakliga sysselsättning.

Oavsett om soldaten/sjömannen är anställd på heltid eller på deltid blir personen visstidsanställd på ett avtal som räcker maximalt åtta år. Avtalet går att förnya så att den totala anställningstiden blir maximalt sexton år.

Vi arbetar för att skapa samarbeten med andra arbetsgivare

 På grund av dessa nya förutsättningar arbetar vi för att öka våra personalflöden mellan oss och andra arbetsgivare. Vi arbetar aktivt för att skapa samarbeten som gynnar den huvudsaklige arbetsgivaren, Försvarsmakten och inte minst individen. Sett ur ett större perspektiv gynnar det också samhället, för med stöd av andra arbetsgivare kommer Försvarsmakten att lyckas med personalförsörjningen och därmed också med att lösa uppdraget: att skydda Sverige och svenska intressen samt att stötta samhället vid kriser. Därför välkomnar vi din organisation, om du också tycker att detta är viktigt, att söka samarbete med oss om personal.

Många fördelar med att dela personal med Försvarsmakten

Vi ställer höga krav på dem som börjar hos oss. För att få anställning måste man genomgå omfattande psykiska och fysiska tester. Dessutom registerkontrollerar vi alla innan de börjar. De som klarar våra tester får sedan utbildning hos oss. I utbildningen ingår träning där individerna lär sig att hantera både farliga och komplicerade situationer under fysisk och psykisk press. Det innebär också att de fungerar i grupp, är tränade i ledarskap och framför allt: de har lärt känna sig själva. Detta är något som du som arbetsgivare drar nytta av när du anställer personal med bakgrund i Försvarsmakten.

Praktiska och teoretiska kompetenser

Utbildningen ställer höga krav på individerna och många av dem som har arbetat hos oss vittnar om en ökad personlig mognad och ett mer strukturerat sinne. Förutom detta kan du som huvudsaklig arbetsgivare ha nytta av att många även har fått utbildning inom områden som är relevanta för din verksamhet, det kan vara inom transport och logistik, IT eller sjukvård – inom Försvarsmakten finns många olika vägar att gå. Det finns flera exempel på hur teoretiska och praktiska kompetenser lett till lyckade samarbeten med andra arbetsgivare - och nu söker vi fler!

Utbyten som gynnar både individ och arbetsgivare

Att dela personal med Försvarsmakten innebär ett utbyte som utvecklar såväl den enskilde individen som den huvudsakliga arbetsgivarens verksamhet. När personalen deltar i Försvarsmaktens övningar och utbildningar breddar de sin kompetens utan kostnad för den huvudsakliga arbetsgivaren. Vid utbildning och övning får individerna uppleva en annan miljö med andra krav, vilket ger dem variation och nya infallsvinklar. Det i sin tur kan leda till dynamik i den ordinarie arbetsgruppen som är bra både för klimatet och för kulturen.

En angelägenhet för hela samhället

Försvarsmaktens förändring är en samhällsreform och därmed också en angelägenhet för hela samhället. De organisationer som samarbetar med oss och som stöttar sina arbetstagare att engagera sig i Försvarsmakten bidrar också till samhället. Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare för unga och tillsammans med andra kan vi hjälpas åt att öka ungdomars chanser i arbetslivet. Samtidigt behöver både vi och andra arbetsgivare den kompetens som våra soldater och sjömän erbjuder.

Vilka utmaningar ser din organisation i framtiden?

Vi söker fler möjligheter till goda samarbeten. Kanske vi kan hitta gemensamma lösningar som gynnar alla?

 

Undrar du över någonting?

Tveka inte att höra av dig till oss!

Vi arbetar ständigt för att skapa relationer och samarbeten med olika typer av organisationer såsom arbetsgivare, branschorganisationer, intresseorganisationer och lärosäten. Den enda inriktningen är att det ska innebära positiva synergier för alla inblandade – för arbetsgivaren, för individen, för Försvarsmakten och sist, men inte minst, för samhället.   

Du når oss via e-post på arbetsgivarrelationer@mil.se

Notiser från arbetsgivarrelationer

Försvarsmakten och SKL i nytt samarbete
28 november201615:37

Försvarsmaktens personalförsörjning ställer nya krav och skapar också möjligheter för samverkan med bland andra näringslivet, olika organisationer och andra arbetsgivare. Som ett led i detta har Försvarsmakten och Sveriges kommuner och landsting (SKL) inlett ett samarbete om kompetens- och personalförsörjning.

ÖB Micael Bydén och Lena Micko ordförande SKL signerar avsiktsförklaring om samarbete. Foto: Catarina Hanell/Försvarsmakten

− Försvarsmaktens inriktning är att söka samarbete med andra arbetsgivare där vi kan skapa gemensamma synergieffekter, både för den andra arbetsgivaren och för den enskilda soldaten. Samarbetet med SKL ger oss nu möjlighet att attrahera och rekrytera fler deltidstjänstgörande gruppbefäl, soldater och sjömän, säger Micael Bydén, överbefälhavare för Försvarsmakten.

SKL är Sveriges största arbetsgivarorganisation och tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner. SKL:s medlemmar står inför framtida rekryteringsutmaningar och behöver rekrytera över en halv miljon nya medarbetare fram till 2023.

− Vi vill med samarbetet öka möjligheten till jobb för ungdomar. SKL kan liksom Försvarsmakten erbjuda intressanta och kvalificerade arbetsuppgifter på olika platser i landet. Genom ett samarbete med Försvarsmakten kan deras medarbetare efter soldattjänstgöring få tillfälle att karriärväxla till välfärdsjobben, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och landsting.