Avslutade övningar

Under ett år hålls ett stort antal övningar. De mest betydelsefulla övningar presenteras med egna faktasidor som efter avslutad övning flyttas hit.

ASSÖ 17

ASSÖ 17 (arméns stabs- och sambandsövning) är en ledningsträningsövning med det övergripande målet att befästa rutiner i ledning och stabstjänst i brigadstab, att tillämpa dessa mot slutmålsättning i träningstrappa för brigad och utveckla marktaktisk förmåga inför eventuella kommande insatser under ledning av insatsstaben.

Baltops 2016

Huvudsyftet med övningen är att träna enheters uppträdande i större multinationella styrkesammansättningar som tillsammans kan skapa stabilitet och säkerheten i områden kring Östersjön. Baltops har ett marint fokus där övningsmoment inom...

Bison Counter 2016

Övningen genomförs som en internationell övning med inbjudan till alla länder som deltar i European Defence Agency Project Team Countering Improvised Explosive Devices (PT C-IED) och länder där Sverige har bilateralt samarbete inom...

CJSE 2016

Combined Joint Staff Exercise 2016 (CJSE 16) är en ledningsträningsövning som genomförs i samarbete mellan Försvarsmakten och Försvarshögskolan. I övningen ingår även internationella deltagare och deltagare från civila myndigheter.

Cold Response 2016

Övning Cold Response 2016 omfattar cirka 15 000 deltagare från 15 nationer varav drygt 2000 svenska soldater och officerare. Övningen genomförs i Nord Trøndelag i mellersta Norge med mark- övningsområde mellan Trondheim i söder och Namsos i norr, marinövningsområde i farvattnen utanför och luftövningsområde i svenskt och norskt luftrum mellan Oslo och Bodö.

Flygvapenövning 2016

Övningens syfte är att öva taktisk ledning av luftstridskrafterna och nationellt uppträdande från flottiljer och baser vid ett högkonfliktsscenario mot en högteknologisk motståndare, med verksamhet 24 timmar per dygn under fyra dagar....

Northern Coasts 2013

Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där Nato- och EU-länder bjuds in att delta. Övningen genomförs mellan den 6-19 september i södra och mellersta Östersjön. Totalt deltar ett 35-tal fartyg, 10 helikoptrar och fler än 2500 soldater och sjömän från 14 olika nationer.

Northern Coasts 2016

Northern Coasts, NOCO, är en av de största årliga multinationella övningarna med marint fokus i Östersjöområdet. Övningen genomförs i år under perioden 2-15 september i södra och västra Östersjön samt södra Skagerack. Totalt deltar ca 3000 soldater och sjömän från 16 olika nationer med ett 40-tal fartyg, helikoptrar och stridsflyg. Sverige deltar med fyra fartyg ur Första ubåtsflottiljen, Tredje sjöstridsflottiljen, Fjärde sjöstridsflottiljen samt med logistikpersonal från Marinbasen.

Reccex 2016

Syftet med Reccex är att öva samarbete i ytterst komplicerade miljöer med höga krav på deltagarna samt att jämföra metoder, utrustning och taktik för att förhindra katastrofer som skulle kunna resultera i militära och eller civila offer....

SWEDEC EOD EXERCISE 2014

17-22 maj 2014 genomför Swedec för första gången en EOD-övning (Explosive Ordnance Disposal) för deltagare ur Ing 2, I 19 och Fjärde sjöstridsflottiljen. Övningen avses bli en årligen återkommande övning där även andra nationella myndigheter och organisationer på sikt skall erbjudas att delta.

Swedec EOD Exercise 2016

SWEDEC EOD Exercise 2016 (SEE - 16) är en ammunitions- och minröjningsövning med huvudsyfte att öva ammunitionsröjning i samordning och samverkan mellan flera myndigheter. Övningen genomförs i och omkring Jönköping, Eksjö samt Oskarshamn och fokuserar på ammunitionsrelaterade händelser.

Swefinex 2016

SWEFINEX är en årligen återkommande marin samövning med den finländska Försvarsmakten. Huvudsyftet med övningen är att samträna Swedish Finnish Naval Task Group, SFNTG, för att kunna står redo nästa år med en gemensam marin stridsgrupp i händelse av kris eller krig.

Swenex 2016

Under en tid har den säkerhetspolitiska situationen i närområdet försämrats vilket gör det än viktigare att marinen kan bidra med stabilitet och säkerhet i och kring Östersjöområdet. Det görs bland annat med övningar. Det är också viktig...

Viking 14

Våren 2014 står Sverige värd för Viking 14, en stor internationell övning där civila och militära myndigheter testar sin beredskap i en simulerad samhällskollaps.

Vintersol 2016

Övning Vintersol genomförs 5-10 februari 2016 med fokus på anfall- och fördröjningsstrid i vintermiljö. Målet är att öva brigadförmåga, brigadledningsförmåga, vinterförmåga och samverkan mellan förband i området runt Boden.

Vintersol 2017

Övning Vintersol 2017 är samlingsnamnet för vinterns övningsperiod i Norrbotten och pågår från slutet av februari till slutet av mars. Vintersol avslutas med ett så kallat förbandsskede den 23-29 mars med anfall på civil mark från Jokkmokk ner mot Boden där övningen avslutas på Bodens södra skjutfält med duellstrid och bataljonsanfall.

Våreld 2016

Under övning Våreld övas anfall, försvar och fördröjningsstrid och det deltar cirka 1 500 deltagare från 11 olika förband. Skaraborgs regemente (P 4) planerar och ansvarar för övningen och övriga deltagande förband är Södra skånska...