Vår historia

När myndigheten Försvarsmakten bildades 1994 hade Sverige haft ett försvar i många hundra år. "Vår historia" skildrar ett axplock av efterkrigstidens...

Materiel och teknik

Materielförsörjningen är fundamental för Försvarsmaktens insatsförmåga i Sverige och världen. Dagens materiel utvecklas i samarbete med andra länder...

Upphittad ammunition

Varje år görs fynd av gammal ammunition i Sverige. De ska aldrig röras eller hanteras på något sätt. Märk upp stället och ring polisen i stället.

För arbetsgivare

Numera tjänstgör soldater och sjömän frivilligt. Därför söker Försvarsmakten samarbeten med andra arbetsgivare och organisationer. Här förklarar vi...

För skolor

Försvarsmakten samarbetar med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, för information om totalförsvaret och samhällets skydd vid kriser och...

Medaljer och utmärkelser

Belöningsmedaljer både för krigs- och fredsbruk och minnesmedaljer har funnits sedan minst 500 år tillbaka. Sedan 1992 tilldelas de som gjort...

Militära Grader

I Försvarsmakten gäller olika rangordningsskalor för de olika personalkategorierna. Sedan 2009 har Sverige ett tvåbefälssystem, med officerare och...

Personalsiffror

I Försvarsmakten arbetar dagligen cirka 20 000 personer. Av dem är 16 procent kvinnor och 84 procent män.

Totalförsvarsplikt

Totalförsvarsplikt infördes i Sverige 1995, alltså gott och väl 15 år innan värnplikten blev vilande, och gäller fortfarande för alla svenskar mellan...

För båtfolk

Med anledning av det försämrade omvärldsläget övar Försvarsmakten nu mer intensivt än på länge i våra skärgårdar och kustområden. Vi måste öva dygnet...