Försvarets forum

FÖRSVARETS FORUM nummer 1, 2017

Sidinnehåll

200 dagar kvar

Sommaren är kort och snart kommer september – och Aurora 17. Läs mer om den viktigaste övningen på länge på sidorna 12-20.

Beredd betala

Som försvarsminister var han med och avvecklade stora delar av försvaret. Nu är Björn von Sydow försvarsberedningens ordförande.
– Vi kommer finansiera det vi föreslår i vår slutrapport, säger han på sidorna 21-23.

Frivillig förpliktelse

2010 lades den vilande. Den 3 mars 2017 väcktes den pliktade grundutbildningen igen. Och den 1 januari 2018 kommer Försvarsmakten åter ha pliktade rekryter. Lär mer på sidorna 24-27.

Så betvingas kung bore

Försvarsmaktens vinterenhet ser till att hela Försvarsmakten har vinterförmåga – och därmed ett övertag gentemot en fiende. Läs mer på sidorna 28-31.

Övningsfältet mot cyberattacker

I Linköping finns ett övningsfält där resultaten av cyberattacker kan testas – och stoppas. Lär mer på sidorna 32-37.

Försvarets forum nr 1, 2017

Om Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Utgivningsdagar 2017: 27 februari, 25 april, 19 juni, 6 september, 30 oktober och 20 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Dag Enander.

Ansvarig utgivare: Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvarsmakten.

 

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se