Försvarets forum

FÖRSVARETS FORUM nummer 6, 2016

Sidinnehåll

ÅTER I AFGHANISTAN

För fem år sedan var han stabschef i Mazar-e Sharif. Nyligen återvände ÖB Micael Bydén.
– Utvecklingen går framåt men afghanerna behöver fortfarande vårt stöd, säger han. Läs mer på sidorna 12-19.

OMEDELBART OPERATIVA

Extrem effekt, i hela Sverige. Möt Försvarsmaktens specialförband – som gillar stekt fläsk med löksås – ute i Sverige på sidorna 28-34.

RÄCKER PENGARNA?

Planeringschefen Rikard Askstedt vet svaret på sidorna 36-37.

ÖVNING GAV FÄRDIGHET

Under årliga nationella marinövningen Swenex deltog 1700 amfibiesoldater och sjömän. Läs vad övningen gav på sidorna 48-53.

FÖRSTA FÄLLNINGEN

Två premiärer i en – första fällningen med full last och första gången i Sverige med en C 17 för Heavy Airlift Wing. Läs och se ComCams underbara bilder på sidorna 50-55.

PRÖVNINGEN I PARADISET

Sol, strand och hav. Och tre timmars sömn på mer än fyra dygn. Swedish Armed Forces Adventure Team har varit ute och haft det härligt igen. Läs mer på sidorna 56-65.

Försvarets forum nr 6, 2016

 

Om Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Utgivningsdagar 2017: 27 februari, 25 april, 19 juni, 6 september, 30 oktober och 20 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Dag Enander.

Ansvarig utgivare: Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvarsmakten.

 

 

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se