Försvarets forum

FÖRSVARETS FORUM nummer 4, 2017

Sidinnehåll

ROSA SIDOR

Tips och tricks från FMIF får din kropp att klara hela övningen. Stretcha och återhämta med hjälp av sidan 20–23.

SÄKER ÖVNING

En märklig ny kontakt på Facebook? En smal väg fylld av utländska fordon? Få råd om säkerhet på sidan 28.

FOKUS: 18:E PÅ PLATS

De är få, de har en tydlig uppgift och de är äntligen på plats. Läs om de nya gotlänningarna på sidan 44–46.

SVARTA SIDOR

Underhållning när tempot tillfälligt går ner. Läs om österns gudinna, övningen Orkan eller lös korsordet på sidan 47-50.

Försvarets forum nr 4, 2017

Om Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Utgivningsdagar 2017: 27 februari, 25 april, 19 juni, 6 september, 30 oktober och 20 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Niklas Englund.

Ansvarig utgivare: Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvarsmakten.

 

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se