Försvarets forum

FÖRSVARETS FORUM nummer 3, 2017

Sidinnehåll

ACES HIGH

Ökad militär förmåga OCH förbättrat internationellt samarbete. Läs allt om flygövningen ACE som sprider ljuv musik från ovan i Norrbotten på sidorna 14-19.

DAS BOOT!

Hur gick det egentligen under marinens ubåtsjaktövning nyligen? Läs mer på sidorna 24–27.

BARA KUNGEN SAKNADES

Sex herrar. 24 stjärnor. Ett unikt möte. Läs om när ÖB Micael Bydén träffade sina fem företrädare på sidorna 32-41.

MATS&MATS PÅ PLATS

En Mats i Nord. En Mats i Syd. Tillsammans har Mats Fogelmark och Mats Engman en unik kompetens och inblick i vad som händer på Koreahalvön. Läs mer på sidorna 44-47.

Försvarets forum nr 3, 2017

Om Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens flerfaldigt prisbelönta personaltidning, som kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Utgivningsdagar 2017: 27 februari, 25 april, 19 juni, 6 september, 30 oktober och 20 december.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Dag Enander.

Ansvarig utgivare: Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvarsmakten.

 

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se