Försvarets forum

FÖRSVARETS FORUM nummer 5, 2016

Sidinnehåll

Tre chefer, ett mål

Ett skarpare mandat, vikten av helhetssyn och ökad operativ effekt enligt chefens vilja. Arméchefen Karl Engelbrektson, flygvapenchefen Mats Helgesson och marinchefen Jens Nykvist är överens om det mesta – även att kakan måste bli större. Läs mer på sidorna 12-19.

Kortare köer (men långt ifrån borta)

För två år sedan stod 1 000 av Försvarsmaktens fordon i reparationskö. Hur är läget i dag? Läs på sidorna 26-27.

Ögat i skyn

Ett tvåmotorigt propellerflygplan med en skidbox på taket – så ser en ASC890 ut. Men hur ser det ut inuti? Och vad jobbar operatörerna med? Läs om hur på sidorna 31-33.

Från uniformsskräck till chefsknäck

När hon läste på samhällsvetarprogrammet tyckte hon att uniformer var skrämmande. Nu arbetar Jennie Johansson som chef för operativ lägesinformation på Högkvarteret. Läs om vad hon gör på sidorna 38-41.

Försvarets forum nr 5, 2016

 

Om Försvarets forum

Försvarets forum är Försvarsmaktens personaltidning och kommer ut sex gånger per år. Tidningen speglar livet som anställd i Försvarsmakten och ger en bild av vad som händer i olika delar av organisationen.

Produktion och ansvarig utgivare

Produktion: kommunikationsavdelningen på Högkvarteret.

Redaktör: Dag Enander.

Ansvarig utgivare: Marcela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvarsmakten.

 

 

Synpunkter, förslag eller bidrag?

E-posta redaktionen: ff-red@mil.se