Automatgevär 90 C

Automatgevär 90 C (Ag 90 C) är ett halvautomatiskt luftkylt vapen med kort piprekyl och vridlås.

Förbandet ME02 övar inför insatsen i farvattnet runt Somalia. Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten
Foto: Sven-Åke Haglund/Försvarsmakten

Geväret är utrustat med ett kikarsikte av typen 90 B, med 10 gångers förstoring. Som stridsammunition används pansarbrandprojektiler och brandsprängprojektiler, med eller utan spårljus. Projektilerna matas från magasinet.

Tidigare har även Ag 90 och Ag 90 B funnits inom Försvarsmakten. Ag 90 C är en vidareutvecklad version med flera kvalitetsförbättringar. Den största skillnaden mot de två tidigare versionerna är att pipan har förlängts, vilket påverkar projektilernas utgångshastighet vid mynningen.

Fakta

Internationell benämning: Barrett 82

Kaliber: 12,7 mm

Vikt utan magasin: 15,3 kg

Vikt med fullt magasin: 16,4 kg