På sidorna nedan kan du läsa om viktiga delar av Försvarsmaktens historia, som de internationella insatser som Sverige har deltagit i på olika platser världen över. 

En annan central del av Försvarsmaktens historia är den allmänna värnplikten. I mer än 100 år innebar värnplikten obligatorisk tjänstgöring i Försvarsmakten för unga män. I juli 2010 lades den vilande i fredstid.