Automatgevär 90 C

Automatgevär 90C (AG 90C) är i första hand avsett för att förstöra materiel på långa avstånd och för ammunitionsröjning.

Automatkarbin 4

Automatkarbin 4 (Ak 4) är ett eldhandvapen som har använts av Försvarsmakten sedan 1960-talet.

Automatkarbin 5 C/D

AK 5 - standardvapnet inom Försvarsmakten, utvecklades i början av 80-talet efter en belgisk förlaga och har modifierats för svenska förhållanden.

Förstärkningsvapen

Försvarsmakten har flera modeller av förstärkningsvapen. Dessa kan användas till ett antal specifika ändamål.

Granatgevär 48/86

Granatgeväret har använts sedan 40-talet och är fortfarande modernt, med möjligheter att bekämpa stridsfordon och slå ut befästningar med mera.

Granatspruta

40 millimeters granatspruta är ett tungt understödsvapen som kan nedkämpa mål på upp till en kilometer med ihållande eld av pansarspränggranater.

Jaktrobot 99

RB 99-AMRAAM (Advanced Medium Range Air-to-Air Missile) är en avancerad radarsökande jaktrobot för medel- till långdistans med en räckvidd på cirka 75...

Kulspruta 58 B

Kulspruta 58 är en medeltung kulspruta som vanligtvis hanteras av två personer. Den används också i flera fall som beväpning på olika typer av fordon,...

Kulspruta 88

Kulspruta 88 (Ksp 88) är ett luftkylt, helautomatiskt vapen som kan användas för luftförsvar, markstrid samt för understöd och strid från stridsbåt,...

Kulspruta 90 B

Kulspruta 90 B är en helautomatisk, lätt och luftkyld kulspruta som är smidigare än sin föregångare tack vare att pipan är kortare och att man kan...

Pansarskott 86

Pansarskott 86 är ett bärbart, rekylfritt vapen med en kaliber på 84 mm där själva vapnet och granaten tillverkas och förpackas som en enhet som...

Pistol 88

Pistol 88 är en halvautomatisk pistol från Glock med 9 millimeters kaliber som är tillverkad i Österrike. Pistolen har en lätt konstruktion, hög...

Prickskyttegevär 90

Prickskyttegevär 90 (Psg 90) är ett repetergevär med cylindermekanisk av typen vridlås där ammunitionen matas från löstagbara magasin.

Robotsystem 70

Robotsystem 70 (RBS 70) är ett lätt och snabbgrupperat robotsystem. Det används framför allt för att bekämpa fientliga flygplan och helikoptrar.

Robotsystem 97

Robotsystem 97 är ett luftvärnsrobotsystem med medellång räckvidd som kan användas i alla väder, dag som natt. Systemet används för att skydda...

Sjöminor

Sjöminor är stationära vapen, och verkar genom de stötvågs- och tryckeffekter som sprängämnet ger när det detonerar. Själva minan utgörs av en...

Sjömålsrobot 15

Sjömålsrobot 15 är en radarrobot som använder så kallad aktiv radar för att hitta sitt mål. Roboten har använts av Försvarsmakten sedan 1985.

Sjömålsrobot 17

Sjömålsrobot 17 har mycket god precision och kan verka från land mot båtar och fartyg. I grunden är det den amerikanska Hellfire-roboten som har...

Spränghandgranat 90

Spränghandgranat 90 är en handgranat med splitter- och tryckverkan. Den har ett skal av plast med rutmönster för att förbättra greppet.

Torped 62

Den tog lång tid att utveckla, men nu när Torped 62 har börjat levereras har svenska marinen fått ett av världens mest avancerade vapensystem för...