• Foto: Johan Lundahl/Försvarsmakten

Uniformer

Försvarsmaktens uniformer utgör de yttre tecknen på tillhörighet till Försvarsmakten och dess olika organisationsenheter.

Här beskrivs ett urval av alla uniformer. Mer detaljerad information finns i Försvarsmaktens uniformsbestämmelser.

Du är här

Sektion

Materiel och teknik