Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.  

"Spännande och kul men jag har tappat fysiken!" 22 oktober 201617:04

Många olika yrken och bakgrunder är representerade bland de värnpliktiga som gjorde repetitionsutbildning på Lv 6 under vecka 42. De flesta tycker att det är kul att komma in i grönkläderna igen och...

Tidvis tjänstgörande legitimerad personal 22 oktober 201614:52

Under en vacker sensommarvecka i september genomförde andra amfibiebataljonens sjukvårdspluton särskild uttagning av sjuksköterskor och läkare. Denna kvalificerade personalkategori erbjöds...

Rekordstort intresse för jämställdhet 21 oktober 201616:56

När Försvarsmaktens HR-centrum, i samarbete med Militärhögskolan i Halmstad (MHS H), bjöd in till årets centrala nätverksträff för anställda kvinnor i Försvarsmakten var intresset rekordstort. Närmare...

Marinens utbildning av luftförsvarsbefäl 21 oktober 201616:25

”Kanon med 4 stycken granater. Ladda och försäkra!” Ordern ljuder i den stora pjäshallen där specialistofficerskadetter lär sig hantera en 40 mm mk2 allmålskanon. Pjäsutbildningen är en del av...

Estniskt statsluftfartyg bröt mot svensk tillträdesförordning 21 oktober 201609:51

Den 20 oktober flög ett estniskt statsluftfartyg in på svenskt territorium utan tillstånd, vilket formellt sett betraktas som ett brott mot tillträdesförordningen.

På några timmar är din grupperingsplats istället på Gotland 20 oktober 201615:28

Hemvärnet bygger på närhetsprincipen. Man är lokalt rekryterad för att verka i sitt närområde. På det viset kan man snabbt komma på plats när man behövs och man har stor lokalkännedom. Men, om läget...

Ingen öppning av Khaesong industrikomplex 20 oktober 201614:57

Khaesong industrikomplex startade som ett samarbete mellan Syd- och Nordkorea för att minska spänningarna mellan länderna. I början av 2016 stängdes industrikomplexet när relationen mellan länderna...

Stark sammanhållning på FMTS första repövning 19 oktober 201609:54

FMTS första repetitionsutbildning med pliktsoldater pågår just nu. 44 soldater som fick sin värnpliktsutbildning som mekaniker och ledningssoldater 2006-2007 ryckte in förra veckan för att friska upp...

Fidde - Försvarsmedicincentrums medarbetare i Afghanistan 18 oktober 201615:30

Försvarsmedicincentrum stödjer insatsen i Afghanistan med en logistikofficer, kapten Fidde Arasimowicz, som arbetar som logistisk rådgivare på 209:e kåren.

Beredskapskontroll vid Militärregion Väst 18 oktober 201610:03

Den 17 oktober genomfördes en oanmäld beredskapskontroll vid Militärregion Väst. – Beredskapskontrollen ska ses som utbildande och stödjande, sa Berndt Grundevik ställföreträdande insatschef...

Alla kategorier i samma övning 15 oktober 201616:25

Att genomföra förbandsövningar av olika slag är en viktig del i att både upprätthålla kompetenser såväl som att utveckla förmågor.

”Nu har vi förband på Gotland som det var 2004” 14 oktober 201614:07

Gotland har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden efter att ÖB beslutat om en permanent närvaro med omedelbar verkan. Snabbt fick både förband och logistik hitta lösningar för hur beslutet...

En dag till sjöss är en bra dag 13 oktober 201613:05

Besättningen på HMS Ulvön är inne i en intensiv period. Man har just avslutat ett pass sjöövervakning. Ett pass där det blåste och gick hög sjö från losskastning till förtöjning. Däremellan...

Klas Eksell ny personaldirektör i Försvarsmakten 13 oktober 201612:57

Regeringen har i dag torsdag den 13 oktober utsett Klas Eksell till ny personaldirektör i Försvarsmakten. – Bemanning av Försvarsmaktens staber och krigsförband är en av våra viktigaste strategiska...

Han tar över viktig befattning i Mali 12 oktober 201616:36

Överste Lars Karlsson tog under oktober månad över befattningen som ställföreträdande chef för Minusmas sektor väst från överste Torbjörn Larsson. En viktig befattning som har stor inverkan på den...