• Radaranläggning 870.Foto: Försvarsmakten

Spaningsradar 871

Spaningsradar 871 är en tvådimensionell radar som ser avstånd och riktning. Den används för spaning mot sjömål och luftmål på låg flyghöjd.

Radarn, som är en vidareutveckling av radarsystem/spaningsradar 870, ingår vanligen i radaranläggning 871, som uppförs i anslutning till bunkrar eller i skyddade bergrum. Systemet grupperas framför allt nära vattnet längs hela Sveriges kustlinje för att tidigt upptäcka eventuella hot på vattenytan och i luften. Räckvidden för systemet är cirka 10-15 mil.

I fredstid behövs ingen teknisk bemanning för att hålla sensorn i drift. Vid övning och beredskap tillförs insatsförband för betjäning av systemet. 

Den ursprungliga Spaningsradar 870 köptes av Försvarsmakten 1981 och har varit i operativ drift sedan 1987. Den uppdaterade versionen 871 levererades 2014 och är byggd för att hålla till 2025.

 

Relaterat innehåll

Fakta

Fakta

Typ: 2-D låghöjdsradar

Räckvidd: Cirka 100 km

Frekvensområde: C-bandet

Antennrotation: 6 varv per minut 

Fabrikat: ITT Gilfillan, USA