Aurora 23 gains momentum

Defence exercise Aurora 23 is well underway. Additional personnel have been drafted in the past days and several units are on the roads. An air defence battalion from Halmstad, among others, has arrived in the Stockholm area.

Militärfordon på väg från Luftvärnsregementet för att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23.
Militärfordon på väg från Luftvärnsregementet för att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23.
Military vehicles on the way from the Air Defence Regiment to Stockholm in order to participate in Aurora 23. Photo: Jesper Moldvik/Swedish Armed Forces
Personal ur sjukhuskompaniet upprättar fältsjukhus i Eksjö under övning Aurora 23. Kompaniet tillhör Försvarsmedicincentrum och är uppdelad i en vårdpluton och en kirurgipluton. 

Aurora 23 genomförs från den 17 april till den 15 maj 2023 och är den största nationella övningen i sitt slag på mer än 25 år. Omkring 26 000 män och kvinnor deltar i övningen.

Övningen genomförs i luften, på marken och till sjöss. Förband över hela Sverige är delaktiga men det är framförallt i södra Sverige samt på och runt Gotland det är som mest aktivitet under övningen.

Ett flertal nationer och myndigheter kommer att delta i försvarsmaktsövning Aurora 23. På så sätt ökar vi den svenska totalförsvarsförmågan.

Tillsammans med militära förband från våra partnerländer, bygger vi säkerhet samtidigt som vi ökar den svenska operativa förmågan.

Deltagande nationer förutom Sverige är USA, Storbritannien, Finland, Polen, Norge, Estland, Lettland, Litauen, Ukraina, Danmark, Österrike, Tyskland och Frankrike.
Personnel from the medical service company erect a field hospital in Eksjö. The company is subordinate to the Armed Forces Centre for Defence Medicine and is divided in one medical care platoon and one surgeon platoon. Photo: Bezav Mahmoud/Swedish Armed Forces

In Eksjö in southern Sweden, soldiers from the Armed Forces Centre for Defence Medicine have erected a field hospital together with the rescue service and the police and conducted a total defence exercise in Jönköping. In the exercise scenario, a mine exploded at Jönköping airport injuring many people.

The Nyland brigade has also arrived from Finland to Berga, south of Stockholm. The brigade brought two combat boats for continued joint exercise with Swedish marines.

Rangers from K 3 in Karlsborg have solved various reconnaissance tasks by exercising parachute dropping over the water.

The National Home Guard participates in Aurora 23 with approximately 9 000 soldiers and has initially exercised mine dropping over Ystad harbour.

“The exercise started a few days ago and additional units have acceded. I have monitored several important exercise features in Boden, Gothenburg, Skövde and Jönköping. I’m impressed by the extremely strong commitment and will to exercise together with international units and civilian players. By doing this, we enhance our operational and total defence capabilities”, says Stefan Andersson, exercise director for Aurora 23.