Ground exhibitors

Biltema

Blekinge sjövärnskår/BlekingeNaval Volunteer Corps

Blå stjärnan/Blue star

Combitech

Flygstaben (rymd, Nato)/Air staff (space, Nato)

Frivilliga automobilkåren Blekinge/Blekinge Voluntary Motorists

Frivilliga motorcykelkåren/National Federation of Voluntary Motorcyclists

Frivilliga radioorganisationen/Voluntary Radio Organisation

Försvarets motorklubb Blekinge/Armed Forces Motor Club

Försvarets personaltjänstförening/Armed Forces Personnel Service

Försvarsindustri – Saab/Defence industry Saab

Försvarsmaktens flygledarskola/Armed Forces Air Traffic Control School

Försvarsmaktens hundtjänstenhet/Armed Forces Dog Service units, FHTE

Försvarsmaktens meteorologiska och oceanografiska centrum/Armed Forces Meteorology and Oceanography Centre, METOCC

Försvarsmaktens tekniska skola, markverkstad/Armed Forces Technical School, FMTS, ground workshop

Försvarsmaktens telekommunikations-och informationssystemförband/Armed Forces Telecomunications and Infoematin Systems Command, FMTIS

Göta ingenjörsregementet/ Göta Engineer Regiment, Ing 2

Insatsingenjörernas riksförbund/National Federation of Mission Engineers

Invidzonen

Lilla flygdagen/Little Air Venture

Livregementets husarer (tillägg)/Life Regiment Hussars

Museum rörligt kustartilleri/Mobile Coastal Artillery Museum

Ronneby flygteknikutbildning/ Ronneby Aeronautics Training

Ronneby kommun/Ronneby Municipality

Räddningstjänsten Östra Blekinge/East Blekinge Rescue Service

Sparbanken eken

Svensk flyghistorisk förening/Swedish Aviational History Society

Svenska brukshundsklubben Blekinge/Swedish Working Dog Club Blekinge

Svenska lottakåren/Swedish Women’s Voluntary Defence Organisation

Svenska soldathemsförbundet/Swedish Soldiers Homes Federation

Svenska kyrkan/Church of Sweden

Sveriges bilkårers riksförbund/National Federation of Swedish Voluntary Motorists

Södra civilområdet

Tredje helikopterskvadron/Third Helicopter Squadron

Veteranförbundet/Fredsbaskrarna/Veterans Federation/Peace Berets