Aurora 17 has now finished

During Aurora 17, the armed services and the Home Guard have completed training to meet the common objective of defending Sweden. The Armed Forces have also exercised with international partners and with other authorities. Despite the challenges and the complexity of the exercise, it has produced very good results. Aurora 17 is now finished and is summarized here in a video and pictures.

Youtube skärmdump

Pictures

Den franska sjukvårdsstyrkan som är med visar upp sin ambulans och deras metoder för att lyfta in en patient i ambulansen. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Den franska sjukvårdsstyrkan som är med visar upp sin ambulans och deras metoder för att lyfta in en patient i ambulansen. 

Inom ramen för Aurora 17 genomförs övning i Värdlandsstöd ((host nation support). Denna övnings syfte är att utveckla samverkansformerna med civila och andra militära aktörer. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
Aurora 17 included conducting host nation support. The aim of this element of the exercise was to develop cooperation with civilian and other military actors. The French medical team that joined the exercise displayed their ambulance and demonstrated methods for lifting a patient into an ambulance. Photo: Astrid Amtén Skage/Swedish Armed Forces
Statsministern och försvarsministern besökte Berga och Amfibieregementet. Syftet med besöket var att träffa de soldater som kallats in till Aurora 17 med stöd av lagen om totalförsvarsplikt.

Cirka 200 soldater har kallats in med stöd av lagen om totalförsvarsplikt. De flesta tjänsterna är representerade - allt från kock till skyttesoldat.
Prime Minister, Stefan Löfven and Defence Minister, Peter Hultqvist visited soldiers at the Amphibious Regiment, who had been called up under the terms of the Total Defence Act. The Prime Minister and other government officials had the opportunity to see the soldiers’ refresher training at close quarters. Photo: Daniel Klintholm/Swedish Armed Forces
Aurora 17. Robot 70-enheter ur luftvärnet samverkade med en pluton med luftvärnskanonvagnar från P 4 i Skövde och övade mot amerikanska attackhelikoptrar.
For several days during the Armed Forces exercise, AURORA 17, Swedish air defence units were given a unique opportunity to exercise against a highly sophisticated threat – American AH-64 Apache attack helicopters. Photo: Petter Persson/Swedish Armed Forces
Kokgrupp från hemvärnet.
A Home Guard catering detachment served food to the Supreme Commander during his visit to Oskarshamn. Photo: Jimmy Croona/Swedish Armed Forces
1913 stridsvagnskomp från i19 boden anländer till Uppsala.
It is not guaranteed that units and equipment will always be exactly where the Armed Forces need them. Therefore, it was important to practise transport and movement capabilities during Aurora 17, and operational transport was a priority. Here a tank company from Boden arrives in Uppsala. Photo: Bezav Mahmod/Swedish Armed Forces
Civil räddningstjänst, polis, ambulans och personal från Försvarsmakten hjälps åt för att ta hand om skadade på Visby flygplats. Scenariot är att fientligt flyg fällt bomber mot svenskt luftvärn men träffat en civil marknadplats som låg i närheten. Första larmningen gick via 112 och ett stort antal myndigheter samordnade räddningsinsatsen.
Important exercise in civil-military cooperation. In Gotland, the total defence exercise, "the consequences of combat" took place. The scenario involved a fictional attack on Sweden by a foreign power whose aircraft dropped bombs across the island. Photo: Jimmy Croona/Swedish Armed Forces
42a pansarbataljonen från P4 i Skövde under genomförandet.

Under Auroras 5e dag fick 2. brigaden order om att försvara området utanför Kungsängen mot en luftlandsättning.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
During Aurora 17, 2nd Brigade received orders to defend an area outside Kungsängen against an airborne assault. The picture shows personnel of 42nd Mechanised Battalion, from the Skaraborg Regiment in Skövde, during the defence task. Photo: Astrid Amtén Skage/Swedish Armed Forces
2. amfibiebataljon genomför gemensam uppställning på Korsö. Soldater och officerare från 206. underhållskompaniet förbereder sig för uppställningen. Under övningen Aurora 17 ingår personal i bataljonen som är kontinuerligt- och tidvisanställda samt inkallade värnpliktiga.

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september 2017 försvarsmaktsövningen Aurora 17. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar, där samtliga stridskrafter deltar, och som ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp mot Sverige.
2nd Amphibious Battalion gave a display on the island of Korsö. Photo: Mats Nyström/Swedish Armed Forces
Nyfikna lokalbor i Åsby hälsar på en sjukvårdsgrupp ur 71a bataljon.
Curious locals in Åsby called in on a medical section. Photo: Bezav Mahmod/Swedish Armed Forces
Överlämningsplats av förnödenheter utmed en riksväg i mälardalen. En soldat agerar trafikvarnare för att varna civila trafikanter. Ammunition lastas över från logistikbataljonens lastbilar till trosskompaniet på 42.mekaniserade bataljonen. 

Logistikbataljonen svarar för förnödenhetsförsörjningen i försvarsmakten. 
Enheter i behov av mat, ammunition och drivmedel kan få stöd på plats i logistikbataljonens egen gruppering eller ute på en så kallad överlämningsplats, där givare och mottagare bestämt träff. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
A combat supplies distribution point on a road in the Mälardalen region. A soldier provides traffic control to alert civilian vehicles, while ammunition is cross-loaded from Logistics Battalion vehicles to a unit’s support company. Photo: Mattias Nurmela/Swedish Armed Forces
Under Auroras 14:e dag får 2:a brigaden ännu en gång order om förflyttning. Denna gång från norra till södra sidan av Mälaren. Transporten gick över E18 ut till Södertälje för att åka vidare över en broförbindelse som Ingenjörbataljonen skapat. 

 För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är den första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starkare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
2nd Brigade moving along the E18 towards Södertälje. Photo: Astrid Amtén Skage/Swedish Armed Forces
Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Both soldiers and sailors were on hand to meet the general public on the Defence Information Day at Gärdet in Stockholm. Photo: Swedish Armed Forces
Den 24 september 2017 kl 11-16 genomfördes Försvarsdagen på Gärdet i Stockholm. Uppskattningsvis besöktes evenemanget av 80 000 personer. Uppvisningar genomfördes under hela dagen och det fanns ett stort utställningsområde med representanter från samtliga försvarsgrenar inklusive hemvärnet, samt frivilliga försvarsorganisationer, andra myndigheter och samarbetsorganisationer. På plats fanns även ÖB Micael Bydén och en hel del internationella gäster.
Around 80,000 people turned up at Gärdet on the Defence Information Day. The day before there was another Defence Information Day in Visby on the island of Gotland. Photo: Swedish Armed Forces
Tillsammans med amerikanska förband genomfördes idag en av de största
helikopterluftlandsättningarna som gjorts i Sverige någonsin. Momentet var en del av övningen Aurora 17 och de soldater som släpptes från helikoptrarna var fienden som de svenska stridskrafterna nu måste försvara sig emot. 

För att öka den militära förmågan genomför Försvarsmakten under september försvarsmaktsövning Aurora 17. Aurora 17 är detn första och största övningen i sitt slag på mer än 20 år. Samtliga stridskrafter och fler än 20000 män och kvinnor kommer att delta. Det är en nationell övning som bygger ett starjare försvar och ökar den samlade förmågan att möta ett angrepp på Sverige. Under Aurora 17 kommer även ett flertal myndigheter och militära förband från andra länder delta.
One of the largest helicopter assault landings ever carried out in Sweden took place during the exercise. American units also took part. Photo: Marcus Åhlen/Swedish Armed Forces
Tisdagen den 26 september avslutades kustförsvarsoperationen i Aurora 17. Den svenska brigaden lade in en högre växel för att sätta stopp för fiendens framfart.

Anfall är bästa försvar”, delar av 191:a mekaniserade bataljonen från I 19 i Boden anfaller genom övningsområdet i Södermanland,
On Tuesday 26 September, the coastal defence operation during Aurora 17 ended. The Swedish brigade upped the tempo to bring the enemy's advance to a halt. Main battle tanks (Strv 122) from the 191st Mechanized Battalion during an attack. Photo: Mats Carlsson/Swedish Armed Forces