Sweden in MINUSMA, Mali and the Sahel – a long-term commitment to peace and progress

Sweden is committed to promoting peace in Mali and the Sahel. Since contributing to the very first UN peace operation in 1948, 80.000 Swedes have served in UN peace operations. Sweden is an active contributor to MINUSMA, providing peace and security in Timbuktu and Sector West.

Delar av den svenska styrkan i Mali sampatrullerar med FN-polis i Timbuktu och samverkar med lokalbefolkningen om säkerhetsläget. 

Den svenska styrkan i Mali är en del av FNs stabiliseringsinsats MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), och utgörs av ett underrättelseförband och en nationell stödenhet. Huvuddelen av styrkan är placerad på Camp Nobel i utkanten av Timbuktu. Svenskarna är tillsammans med ett motsvarande nederländskt förband i Gao en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit).

Den 25 april 2013 antog FN´s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA. I FNs säkerhetsråds resolution 2227 ges MINUSMA sitt mandat att utföra fyra priotiterade uppgifter och två tilläggsuppgifter som bland annat infattar säkerhet, stabilisering och skydd av civila och stöd till återupprättandet av den Maliska statens kontroll av det egna territoriet. Det svenska underrättelseförbandet har till uppgift att stödja MINUSMAs uppfyllande av säkerhetsrådets mandat genom att leverera underrättelser som kan ligga till grund för MINUSMAs beslutsfattande.
Delar av den svenska styrkan i Mali sampatrullerar med FN-polis i Timbuktu och samverkar med lokalbefolkningen om säkerhetsläget. 

Den svenska styrkan i Mali är en del av FNs stabiliseringsinsats MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali), och utgörs av ett underrättelseförband och en nationell stödenhet. Huvuddelen av styrkan är placerad på Camp Nobel i utkanten av Timbuktu. Svenskarna är tillsammans med ett motsvarande nederländskt förband i Gao en del av det multinationella och fristående underrättelseförbandet ASIFU (All Sources Information Fusion Unit).

Den 25 april 2013 antog FN´s säkerhetsråd resolution 2100, som med stöd av FN-stadgans kapitel VII inrättade en FN-ledd stabiliseringsinsats i Mali, MINUSMA. I FNs säkerhetsråds resolution 2227 ges MINUSMA sitt mandat att utföra fyra priotiterade uppgifter och två tilläggsuppgifter som bland annat infattar säkerhet, stabilisering och skydd av civila och stöd till återupprättandet av den Maliska statens kontroll av det egna territoriet. Det svenska underrättelseförbandet har till uppgift att stödja MINUSMAs uppfyllande av säkerhetsrådets mandat genom att leverera underrättelser som kan ligga till grund för MINUSMAs beslutsfattande.
A Swedish soldier in Mali. Photo: Anna Norén/Swedish Armed Forces

The Swedish contingent of the force consists of an Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, (ISR), task force and a national support unit, with approximately 250 members in total. The majority of the force is located at Camp Nobel on the outskirts of Timbuktu, the Malian capital, but can, if necessary, conduct operations throughout Mali.

Sweden’s commitment is long-term and growing. We have extended the force contribution to MINUSMA and are stepping up by contributing to a transport aviation unit rotational concept.

Sweden believes in the link between peace and development. We are also one of the major donors of development and humanitarian aid to Mali and the Sahel region.

Barn i en by möter upp svenska spaningsgrupper.  FN-insatsen i Mali, Mali 03, våren 2016.
Photo: Gustav Dahlgren/Försvarsmakten