Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Projekt försvara - en utbildning i strid från stridsställning
Projekt försvara - en utbildning i strid från stridsställning 21 augusti 201715:33

Rekryterna som ryckte in i våras för att påbörja sin elva månaders utbildning har nu börjat få en förståelse för vad det militära livet innebär. Tillsammans med grundläggande soldatkunskaper kommer...

Informationshelg för rekryter på Örlogsbasen
Informationshelg för rekryter på Örlogsbasen 19 augusti 201715:59

Hos Sjöstridsskolan inne på Örlogsbasen i Karlskrona genomförs just nu en frivillig informationshelg för de rekryter som ska rycka in om en månad. Syftet är att ge de blivande rekryterna kunskap om...

Lärorikt med reservofficersutbildning
Lärorikt med reservofficersutbildning 18 augusti 201715:26

Just nu genomför fyra personer ur Livbataljonen den första delen av den anpassade reservofficersutbildningen (AROK 1) på Militärhögskolan i Halmstad. Under förra veckan var de ute i fält för att pröva...

Övning för unga piloter
Övning för unga piloter 18 augusti 201714:46

På måndag den 21 augusti startar Arctic Fighter Meet, AFM, och pågår till och med torsdag. Det är en årlig flygövning som genomförs tillsammans med Finland och Norge. I år används Norrbottens...

Dubbel dagersättning till rekryter
Dubbel dagersättning till rekryter 17 augusti 201714:44

Idag fattade regeringen beslut om att höja dagersättningen för totalförsvarspliktiga från nuvarande 72 kronor om dagen till 146 kronor. Det är alltså en fördubbling av ersättningsnivån och första...

Ekonomiskt tillskott ökar försvarsförmågan 16 augusti 201713:59

Den positiva trenden av en förbättrad försvarsekonomi sedan 2014 stärker försvarsförmågan och de behov myndigheten har som en följd av det förändrade omvärldsläget, såväl här och nu som i...

Fokus på ökad försvarsförmåga
Fokus på ökad försvarsförmåga 15 augusti 201716:52

Försvarsmakten har fortsatt sitt arbete med att bygga ett starkare försvar, utveckla internationella samarbeten och fördjupa totalförsvarsplaneringen. Samtidigt har en omfattande övningsverksamhet...

Attack mot FN-högkvarter i Mali 14 augusti 201720:52

På måndagen klockan 14 lokal tid skedde en attack på FN:s högkvarter i Timbuktu. Inga svenskar skadades.

Sista testet klart - grundutbildning i Karlsborg nästa
Sista testet klart - grundutbildning i Karlsborg nästa 14 augusti 201716:21

Nyligen avslutades den kompletterande prövningen (KP) för de som blivit preliminärt antagna till en grundutbildning som jägarsoldat vid Livregementets Husarer – K 3.

Tillbaka till Adenviken och Indiska oceanen
Tillbaka till Adenviken och Indiska oceanen 14 augusti 201715:29

Första gången var 2009, andra var 2010, tredje var 2013 och fjärde var 2015. Nu skickar Sverige åter igen ett styrkebidrag till Operation Atalanta - EU:s insats i haven utanför Somalia. Liksom det...

Lärorikt att leda i fält
Lärorikt att leda i fält 11 augusti 201710:10

Det är i fält chefs- och ledarskapet verkligen sätts på prov och det går att börja omsätta teori till praktik. Reservofficerskadetterna vid Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) har nyligen genomfört en...

Chefen för Malistyrkan sammanfattar de senaste månaderna
Chefen för Malistyrkan sammanfattar de senaste månaderna 10 augusti 201708:50

Teddy Larsson, chef för det svenska FN-förbandet i Mali, sammanfattar sina intryck och slutsatser efter de inledande månaderna på plats under FN-flagg i Mali. Han tar bland annat upp det sköra...

ÖB: ”Jag ska självklart vara på plats här”
ÖB: ”Jag ska självklart vara på plats här” 5 augusti 201717:26

För trettonde gången deltog Försvarsmakten i Prideparaden med musik, glädje och dans genom Stockholm på lördagen.

Hemma från Centralafrikanska republiken
Hemma från Centralafrikanska republiken 3 augusti 201716:39

Den 31 januari begav sig ett team av svenska soldater, officerare och specialistofficerare från Amfibieregementet och Ledningsregementet till den EU-ledda utbildningsinsatsen i Centralafrikanska...

”ÖB i Prideparaden var science fiction”
”ÖB i Prideparaden var science fiction” 3 augusti 201714:23

Att överbefälhavaren skulle gå i Prideparaden var orealistiskt för 20 år sedan. I dag är det verklighet, något som glädjer kollegan Alexandra Larsson, den första i Försvarsmakten att genomgå en...