Blekinge flygflottilj - F 17

Blekinge flygflottilj, F 17, har alltid en grupp Jas 39 Gripen beredda för att gå upp i luften och skydda Sveriges gränser.

F 17 finns på tre platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult och i Visby på Gotland har vi en bastropp som driver Försvarsmaktens del av flygplatsen.

På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med omkring 20 Jas 39 Gripen vardera. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.

På F 17 flyger vi sammanlagt omkring 4 500 timmar per år. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Hos oss utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon. Dessutom sker grundläggande militär utbildning, GMU, på 1:a flygbasbataljonen som även finns grupperad på Malmen i Linköping.

Relaterat innehåll

Notiser Från Blekinge flygflottilj - F 17

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ (F 17)

BLEKINGE FLYGFLOTTILJ (F 17)

Du är här

Fakta Blekinge flygflottilj - F 17

Förkortning: F 17

Ort: Ronneby

Yrkesofficerare: 313

Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 136

Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 39

Civilanställda: 150

Reservofficerare: 191


Så här har vi räknat