F 17 finns på tre platser i landet. Flottiljens stab och huvuddelen av verksamheten finns i Kallinge, norr om Ronneby. Utanför Värnamo har vi övningsbasen Hagshult och i Visby på Gotland har vi en bastropp som driver Försvarsmaktens del av flygplatsen.

På flottiljen har vi två insatsberedda divisioner med Jas 39 Gripen. De utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Någonstans i landet står ett antal plan alltid redo att avvisa plan som tagit sig in på svenskt territorium utan tillstånd.

På F 17 flyger vi sammanlagt omkring 4 500 timmar per år. För att flygningarna ska ske med säkerhet krävs mycket service och underhåll. Det arbetet gör flygunderhållsenheten.

Hos oss utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

Notiser Från Blekinge flygflottilj - F 17

Chefens årsgenomgång
15 december201515:35

Chefen för Blekinge flygflottilj, överste Lars Bergström, höll helårsgenomgång för all personal tillhörande F 17 samt inbjudna från bland annat kamratföreningarna.

Chefen berättade bland annat om nye ÖB:s visioner och mål, som för övrigt stämmer väl överens med F 17:s. Han visade på vad framtiden har att utvisa för F 17. Ronnebypaketet, som ska göra F 17 till den största flygflottiljen i Sverige sett till antal flygfarkoster, är i full gång. Det ligger till och med före i vissa stycken. Flygledartornet står färdigt för användning och tas i bruk söndag den 20 december. Helikopterhangaren börjar växa upp ur grusmassorna. Chefen poängterade även vilket jättejobb alla gjort under 2015.

Därefter tog befordringar och utmärkelseutdelningar vid.

GSS, (gruppchefer, soldater, sjömän) tilldelades Försvarsmaktens tjänstgöringsmedalj i brons för fyra års anställning och silver för dem som varit det i sex år. Någon guldmedalj har inte hunnit uppnås ännu, för det krävs åtta års anställning.

Nästa punkt var befordran. En nog så viktig del, inte bara för karriären, utan också för sin egen utveckling.  En av dem har evaluerats till specialistofficerare och blev därmed förvaltare, F 17:s förste.

Sedvanlig NOR, medaljen som tilldelas ”för nit och redlighet”, och som i praktiken innebär att man varit anställd inom staten i 30 år tilldelades elva medarbetare, varav nio kunde närvara.

Sist men absolut inte minst delade chefen ut Blekinge flygflottiljs förtjänstplakett till tre enheter ur F 17 som utmärkt sig speciellt.

11:e flygbaskompaniet tilldelas plakett för att de i handling har visat att de står för vår gemensamma värdegrund. Enskilda medarbetare och kompaniledning har under året visat på prov på handlingskraft och hög integritet i en svårhanterlig situation.

GMU-kompaniet, grundläggande militärutbildning, tilldelas plakett för att de under året genomfört en utbildning vars höga kvalitet innebar att samtliga rekryter idag har ett fortsatt engagemang med Försvarsmakten och F 17.

1:a flygbasbataljon tilldelas plakett för att bataljonen under den tid den verkat har utgjort ett väsentligt bidrag till Försvarsmaktens, Flygvapnets och F 17:s operativa effekt och utveckling.

Marinens musikkår stod för musiken på ett, som vanligt, professionellt och trevligt sätt.

- Var stolta över vad ni åstadkommit. Ta en välförtjänt ledighet. God jul och gott nytt år, avslutade chefen.

Blekinge flygflottilj - F 17
Fakta Blekinge flygflottilj - F 17
  • Förkortning: F 17
  • Ort: Ronneby
  • Yrkesofficerare: 307
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 134
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 37
  • Civilanställda: 155
  • Reservofficerare: 191
Karta