Aktuellt från Försvarsmakten

Listan visar Försvarsmaktens nyhetsflöde i kronologisk ordning, senast överst. På sidan finns också en listning av de senaste notiserna från olika delar av webbplatsen.

Samarbete på många olika sätt
Samarbete på många olika sätt 13 juni 201712:57

Att jobba tillsammans med andra nationer kräver att man gör en massa saker på ungefär samma sätt för att effektivt lösa uppgiften. Utrustningarna ska passa ihop tillsammans, man ska prata samma språk,...

I Roslagens famn
I Roslagens famn 12 juni 201710:21

Under fem intensiva dagar genomförde Andra amfibiebataljonen en större skärgårdsövning i Roslagens skärgård. Med cirka 50 båtar och inte mindre än 400 soldater övade förbandet markstrid, sjömålsstrid,...

Baltops 2017 -underifrån sett
Baltops 2017 -underifrån sett 12 juni 201710:15

Den stora marinövningen, Baltops 2017, är inne på andra veckan. Övningen ger svenska marinen möjlighet att öva tillsammans med, men även mot, andra motståndare än de vanliga. Ett exempel är...

Finsk övning i svensk anläggning
Finsk övning i svensk anläggning 12 juni 201709:55

Under en dryg vecka övade ca 300 soldater och officerare ur den finska armén strid i bebyggelse i anläggningen i Kvarn. En anläggning som är en av de större i sitt slag i Europa och som erbjuder...

Tydligare bild av hur samhället möter Försvarsmaktens behov 9 juni 201713:54

2015 återupptog de bevakningsansvariga myndigheterna arbetet med planering inför höjd beredskap i enlighet med regeringens försvarspolitiska inriktning. I december samma år fick Försvarsmakten och...

Trotjänare som drillat blivande officerare
Trotjänare som drillat blivande officerare 9 juni 201709:58

Skonerterna HMS Gladan och HMS Falken har under 70 år utbildat och tränat blivande marinofficerare i praktiskt sjömanskap och navigation. Skonerterna byggdes år 1946 respektive 1947 och genomförde...

Ett steg framåt för totalförsvarsplaneringen
Ett steg framåt för totalförsvarsplaneringen 8 juni 201714:29

Militärregion Väst och de fyra län som ingår i regionen, Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro är överens om hur de ska se på totalförsvaret 2017-2020. De har gemensamt skrivit under ett...

Skarp övning för Norrbottensbataljonen
Skarp övning för Norrbottensbataljonen 8 juni 201711:53

I samband med den internationella flygövningen ACE, Arctic Challenge Exercise, genomförde merparten av Norrbottensbataljonen sin krigsförbandsövning vid flygbasen F 21 i Luleå. Övningens huvudsyfte...

Nationaldagen firades i Boden
Nationaldagen firades i Boden 8 juni 201708:16

Artilleriregementet, Norrbottens regemente med hemvärnet samt kamratföreningarna deltog i firandet av Sveriges nationaldag i Boden. – Nationaldagen är idag en helgdag som firas i hela landet och har...

Att luftlandsätta en bataljon
Att luftlandsätta en bataljon 7 juni 201714:39

En efter en landar de luftburna jägarplutonerna. De har sovit dåligt, ätit lite och bär tungt. De ska slå ett fientligt kompani för att skydda brigadens framryckning. Övning Våreld är en möjlighet för...

Marinen, en modern åldring
Marinen, en modern åldring 7 juni 201710:32

Marinen har till huvuduppgift att hävda Sveriges territoriella integritet och svenska intressen. Detta innebär att förhindra en motståndare tillträde till svenskt territorium. Att skydda den...

När betalsystemen går ner – ett scenario för Aurora 17
När betalsystemen går ner – ett scenario för Aurora 17 7 juni 201710:18

Det finns fler moment i försvarsmaktsövning Aurora 17 än de som rör planering och genomförande av strid. Ett sådant är hur Försvarsmakten agerar om betalsystemen slutar fungera. Försvarsmaktens...

Veteraner samlades i Karlsborg
Veteraner samlades i Karlsborg 7 juni 201708:39

För andra året i rad bjöd Livregementets husarer in sina veteraner till en träff under nationaldagsfirandet i Karlsborg.

Överlämningsceremoni i Mali
Överlämningsceremoni i Mali 5 juni 201710:59

Under lördagen genomfördes en ceremoni på svenska Camp Nobel i Timbuktu under vilken befälet för Mali-styrkan lämnades över från Södra skånska regementet, P 7, till Norrbottens regemente, I 19. Teddy...

Totalförsvaret i fokus när Försvarsberedningen besöker Göteborg
Totalförsvaret i fokus när Försvarsberedningen besöker Göteborg 2 juni 201713:46

Idag besöker Försvarsberedningen Göteborg för att få en redovisning från olika aktörer av hur långt Västsverige har kommit i sin totalförsvarsplanering. Mötet anordnas av Militärregion Väst och...