Skaraborgs flygflottilj - F 7 - ligger i Såtenäs mellan Lidköping och Trollhättan, och är sedan början av 2016 ett krigsförband både vad gäller JAS 39 Gripen och transport- och specialflyg.

Flottiljen grundades 1940 och har sedan dess varit en av Försvarsmaktens viktigaste flygbaser. Vårt förband har ofta varit det första i landet att utrustas med nya flygplan som exempelvis Hercules, Viggen och Gripen.

På förbandet finns Gripencentrum som är Försvarsmaktens centrala enhet för allt som rör utbildning av JAS 39 Gripenpiloter. Där utbildas samtliga svenska Gripenpiloter och även piloter från andra länder som har köpt Gripen.

Vi leder enheten som hanterar all verksamhet kring transport- och specialflyg inom Försvarsmakten. Den innefattar både uppdrag åt regeringen och internationella insatser. Samtliga Försvarsmaktens Herculesplan är stationerade hos oss. Vi har även personal och flygplan för radarspaning, signalspaning och statsflyg baserade i Linköping samt på Bromma/Arlanda.

Under Skaraborgs flygflottilj sorterar även den svenska personalen i det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing samt personal och verksamhet vid vårt Gripendetachement i Thailand.

Notiser Från Skaraborgs flygflottilj - F 7

Military weekend på F 7
15 februari201609:16

Military Weekend är till för dig som är 18 år eller äldre och funderar på om du ska delta aktivt i Försvarsmaktens verksamhet. Du är dock inte säker på vad som passar dig bäst utan vill veta mer om hur det till exempel är att vara anställd på heltid eller deltid, att vara en del av hemvärnet eller om det passar dig bäst att ägna fritiden åt en frivillig försvarsorganisation.

Under tre intensiva dagar får du prova på det militära livet med förläggningstjänst, sjukvård, exercis och hantering av militär utrustning. Du får också veta mer om de frivilliga försvarsorganisationerna, Försvarsmakten och hur man kan gå vidare för att till exempel bli specialist inom hemvärnet.

Läs mer om Military weekend, andra ungdomskurser samt hur du anmäler dig på:

Frivilligutbildning och Flygvapenfrivilliga.

Telefonundersökning om veteraner
12 februari201613:34

Försvarsmakten genomför till och med 19 februari 2016 en undersökning via företaget Demoskop.

Syftet med undersökningen är att inhämta utlandsveteraners åsikt om Försvarsmaktens tidigare och pågående veteranarbete.
Undersökningen görs via telefonsamtal till 500 slumpmässigt utvalda utlandsveteraner.

Har du frågor kring undersökningen kan du kontakta Försvarsmakten via mail på veteran@mil.se.

Ny förbandschef på F7
9 februari201608:19

Från och med 1 mars byter Skaraborgs flygflottilj och Såtenäs garnison chef. Ny chef blir överste Lars Helmrich som närmast kommer från Försvarets materielverk där han bland annat har ansvarat för utvecklingen av JAS 39 Gripen.

Lars Helmrich har erfarenhet som både Viggen- och Gripenpilot på Skaraborgs flygflottilj. Han har även varit flygchef för JAS 39 Gripen på flottiljen. Efter detta - och fram till sin nuvarande tjänst på Försvarets materielverk - har Helmrich i huvudsak jobbat på Försvarsmaktens högkvarter inom planering och förmågeutveckling av Försvarsmakten, Flygvapnet och JAS 39 Gripen.

Nuvarande chef, överste Michael Cherinet, går till Försvarets materielverk som brigadgeneral och chef för test och evaluering.

Skaraborgs flygflottilj - F 7
Fakta Skaraborgs flygflottilj - F 7
  • Förkortning: F 7
  • Ort: Såtenäs
  • Yrkesofficerare: 478
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 58
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 12
  • Civilanställda: 159
  • Reservofficerare: 99
Så här har vi räknat
Karta