22. ingenjörbataljon

22. ingenjörbataljon är ett av Göta ingenjörregementes krigsförband. I bataljonen ingår fyra kompanier med olika inriktning; 221. stab- och trosskompaniet, 222. ingenjörkompaniet, 223. maskin/brokompaniet och 224. ingenjörkompaniet. Bataljonen tillväxer efterhand med soldater efter genomförd grundutbildning samt genom övergångar av kontinuerligt tjänstgörande soldater till deltidstjänstgörande.

Däcksbro 200 som färja. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

Bataljonen är utrustad med bland annat ingenjörbandvagn 120, splitterskyddad bandvagn 410, pansarterrängbil 203 och splitterskyddade arbetsmaskiner. Bataljonen ska ha förmåga att utföra kvalificerade fältarbeten inom alla konfliktnivåer i och utanför Sverige.

Ingenjörbataljonens huvudsakliga uppgift är att understödja manöverbataljonernas strid med fältarbeten för rörlighet exempelvis minspaning och minröjning samt upprättande av tillfälliga förbindelser. Andra uppgifter omfattar fältarbeten för överlevnad eller övriga fältarbeten som befästningsarbeten och ammunitionsröjning.

Bataljonen består av yrkesofficerare och reservofficerare. Soldaterna i 22. ingenjörbataljon är i huvudsak deltidsanställda som tjänstgör under övningar och insatser. Soldaterna har en mängd olika funktioner såsom besättningar till pansarterrängbil 203, ingenjörbandvagn 120 och bandvagn 410. Andra funktioner är förare av tunga fordon och arbetsmaskiner samt soldater inom allmän ingenjörtjänst, ammunitionsröjning, brosystem, stabsstöd, underhållstjänst, sjukvård och teknisk tjänst. Dessutom tillkommer deltidstjänstgörande civila, i huvudsak läkare och sjuksköterskor.

Verksamhet 2016

222. och 224. ingenjörkompaniernas ledning ägnar sig till större delen av året till att leda och utbilda rekryter under militär grundutbildning som från och med 2016 är nio till elva månader lång. Bataljonen genomför krigsförbandsövning under 2016 till denna övning kallas reservofficerare och deltidssoldater in för tjänstgöring.

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat