Civil på Ing 2

Vid Ing 2 finns det civilt anställd personal inom många områden, exempelvis personalfrågor, information, hälsa och sjukvård, ekonomi, service, säkerhet och teknik.

Av Försvarsmaktens 25 000 tillsvidareanställda har omkring 7000 en civil tjänst. Den vanligast förekommande anställningsformen för civilanställda vid Ing 2 är tillsvidareanställning. Precis som alla andra anställda inom myndigheten omfattas man som civilanställd av generösa förmåner, exempelvis har man rätt att träna på arbetstid. 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat