Soldat på Ing 2

Om man vill jobba som soldat på Ing 2 kan man göra det antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat. Det finns även möjlighet att skriva kontrakt med 33:e hemvärnsbataljonen.

Foto: Louise Sparr
Foto: Peter Gustafsson

Efter grundutbildningen, eller för den som tidigare gjort en värnplikt eller GMU, söker man en anställning. Soldatanställningen gäller under en begränsad tid, 8 år för heltidsanställning eller 16 år för deltidsanställning.

Om man jobbar hos Försvarsmakten på deltid har man en anställning i Försvarsmakten parallellt med en civil tjänst. Då är det tjänstgöring ett visst antal veckor per år. Man kan alltså kombinera studier eller arbete med en anställning som soldat. 

Som heltidssoldat är man anställd på heltid i Försvarsmakten under en begränsad tid av åtta år. 

Vid Ing 2 kan man även bli kontrakterad hemvärnssoldat i 33 hemvärnsbataljon.

 

 

 

Göta ingenjörregemente
Fakta Göta ingenjörregemente
  • Förkortning: Ing 2
  • Ort: Eksjö
  • Yrkesofficerare: 203
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 231
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 224
  • Civilanställda: 29
  • Reservofficerare: 235
Så här har vi räknat