Grundläggande utbildning

Vägen in i Försvarsmakten börjar med en grundläggande utbildning, GU. Under sammanlagt 4-11 månader, beroende på vilken befattning du är antagen till,...

Soldat på Ing 2

Om man vill jobba som soldat på Ing 2 kan man göra det antingen som heltidssoldat eller deltidssoldat. Det finns även möjlighet att skriva kontrakt...

Officer och specialistofficer på Ing 2

I Försvarsmakten kan man tjänstgöra som officer, specialistofficer eller reservofficer.

Civil på Ing 2

Vid Ing 2 finns det civilt anställd personal inom många områden, exempelvis personalfrågor, information, hälsa och sjukvård, ekonomi, service,...

Praktisk information

Här hittar du praktisk information om Ing 2 som arbetsplats.