Upphittad ammunition

Varje år görs fynd av gammal ammunition i Sverige. De ska aldrig röras eller hanteras på något sätt. Märk upp stället och ring polisen i stället.

Förbandstidningen Götaingenjören

Götaingenjören är Göta ingenjörregementes förbandstidning. Tidningen ges ut två gånger per år.

Information till skolor

Praktik Varje år, ett tillfälle på våren och ett på hösten, tarvi emot ett begränsat antal praktikanter från högstadium och gymnasium. Som praktikant...

För arbetsgivare

Denna sida innehåller information till dig som är arbetsgivare. Det som vi framför allt vill informera om är vilka rättigheter och skyldigheter som...

För veteraner och anhöriga

Ing 2 omhändertagande av sin personal ska grundas på en hel­hetssyn som inkluderar rekrytering, utbildning och träning före insatser men också...

Försvarsmaktsråd Småland

Vi vill skapa goda förutsättningar för våra anställdadeltidssoldater att hitta en andra arbetsgivare, och även för våra heltidssoldater att få...

Miljöarbetet vid Ing 2

Enligt regeringsbeslut ska verksamheten på Ing 2 präglas av hänsyn till miljön, vare sig vi planerar, övar eller utför insatser, detta gäller både i...

Ing 2 historik

1873 Den 8 september anställs den första sappören i det kompani som senare blir Ing 2. 1875 Ett sappörkompani flyttas från Stockholm till Karlsborg....

Kamratföreningar

Ing 2 kamratförening Ing 2  Kamratförening bildades den 29 april 1978 och ska främja intresset för hembygden och Sveriges försvar, vårda Ing 2...