Livgardets dragonmusikkår

Livgardets dragonmusikkår är den enda ridande musikkåren i Försvarsmakten. De rider först i den beridna vaktparaden genom Stockholm till slottet. Paraden ses som en av stadens största turistattraktioner.

Beriden högvakt med Livgardets dragonmusikkår. Foto: Paula Levänen/Försvarsmakten

Livgardets dragonmusikkår är stationerad på Livgardets kavallerikasern i Stockholm, där även den beridna högvaktens omkring 80 hästar finns. Musikkåren består av 27 bleckblåsare och tre slagverkare. Dragonmusikkåren spelar såväl till häst som till fots och ger även sittande konserter. Varje år genomför kåren cirka 140 spelningar, varav 45 är beridna vaktparader.

LIVGARDETS DRAGONMUSIKKÅRS HISTORIA

Livgardets dragonmusikkår bildades 1990, och bestod då endast av värnpliktiga. Från början hette kåren Arméns dragontrumpetare och senare Livgardets dragontrumpetarkår. Efter hand som verksamheten utökades bytte man år 2008 till sitt nuvarande namn, Livgardets dragonmusikkår. Man har utvecklats till en militärmusikkår till häst, som även kan uppträda i både brassbandsform och mindre ensembler. 

BÄR KLASSISK UNIFORM FRÅN 1895

Musikkåren har anor från den musik som funnits vid Stockholms beridna gardesförband sedan Gustav Vasas tid. Man förvaltar det 500-åriga arvet av ridande militärmusiker, något som idag endast förekommer på ett fåtal platser i världen. Musikerna i Livgardets dragonmusikkår bär den klassiska mellanblå dragonuniformen från 1895 med paradhjälm i silver som använts av Livgardet till häst, före detta K1.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 454
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 623
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 475
  • Civilanställda: 331
  • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat