Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Livgardet utbildar militär och civil personal för insatser både nationellt och internationellt. Regementets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år. Du kan läsa mer om kommande utbildningar här. 

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet, mest synliga är de blåklädda soldaterna i 10:e livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater och våra sex hemvärnsbataljoner. Våra hemvärnsbataljoner kan du läsa mer om under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. En av våra bataljoner, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. En annan av våra bataljoner, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonerna verkar både nationellt och internationellt.

Vårt förband har även ansvaret för att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds personal som ska tjänstgöra utomlands.

Utbildningarna är skräddarsydda för den aktuella insatsen och den uppgift som soldaten och förbandet ska lösa. Personalen får även undervisning om insatsområdets bakgrund, samt i folkrätt och krishantering. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns den regionala staben för Militärregion mitt som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Christer Tistam är chef för staben, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i militärregion mitt. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Livgardet till internationell ridsporttävling
7 juli201614:42

Livgardet medverkar vid världens största ridsporttävling som äger rum i Tyskland nästa vecka. Just nu pågår förberedelserna för fullt.

– Det här är ett unikt tillfälle, vi har inte gjort något utomlands i den här omfattningen i modern tid, säger löjtnant Roger Johansen, som ansvarar för hästarna under insatsen.

Det är delar ur Livgardets 10:e livbataljon som deltar med beriden eskort under tävlingen World Equestrian Festival CHIO Aachen 2016, en av världens ledande arenor inom ridsport och hästnäring. Övning och planering har pågått i flera veckor. Nu är all materiel lastad, hästarna kontrollerade och godkända av veterinärer och redo att påbörja sin transport ner till Tyskland.

Tävlingen har varje år ett samarbetsland och i år har turen kommit till Sverige. Det innebär bland annat att tävlingen invigs av drottning Silvia. Livgardet medverkar genom eskort av drottningen under själva invigningsceremonin men deltar även vid flera andra händelser, bland annat en familjedag och en marsch genom Aachen stad.

Sammanlagt är det 30 hästar från 10.e livbataljonen och hovstallet som transporteras ner, varav 24 kommer från 10:e livbataljonen.

Livgardet samarbetar under tävlingen med Svenska Ridsportförbundet, Säpo, Hovstallet och Skaraborgs flygflottilj (F 7), som också kommer finnas på plats.

– Det här är en stor apparat som berör hela Försvarsmakten, säger Roger Johanson.

Tävlingen pågår i cirka tio dagar och invigningsceremonin äger rum tisdag den 12:e juli.

Mali 04 övar
30 mars201614:34

Mellan den 29 mars till 7 april genomför Internationella utbildningsenheten förbandsträning med Mali 04.

Övningen genomförs i Kungsängen samt till del, även i Strängnäs (Härad). I övningen, som totalt omfattar cirka 250 soldater, kommer såväl tyngre fordon som helikopter att ingå. I nuläget är inga flygningar planerade nattetid, utan man räknar med att flyga mellan klockan 09-21 samtliga dagar. Det är omöjligt att säga exakta tider och hur många gånger helikoptern kommer att lyfta och landa. 
 
Övningsmomenten genomförs i huvudsak på de militära övningsfälten i Kungsängen samt Strängnäs (Härad), men tung trafik med militära kolonner kommer även att använda vägarna mellan Kungsängen och Strängnäs (i huvudsak E18 och väg 55). Helikopter ingår i övningen 30 mars samt 1-5 april.
 
Förbandet som övas utgörs till huvuddel av personal från P7 i Revingehed och övningen är en viktig del i deras förberedelser för kommande insats.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 436
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 651
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 471
  • Civilanställda: 342
  • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet