Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten
Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Livgardet utbildar militär och civil personal för insatser både nationellt och internationellt. Regementets ledning finns i Kungsängen. Utöver det har vi verksamhet i Sollefteå, Falun, Gävle, Märsta, Stockholm, Göteborg och Karlskrona. Dessutom utbildar förbandet nästan 500 nya soldater per år. Du kan läsa mer om kommande utbildningar här. 

Totalt arbetar över 1 300 personer på Livgardet, mest synliga är de blåklädda soldaterna i 10:e livbataljonen som bevakar de kungliga slotten och utgör Försvarsmaktens paradstyrkor. Utöver det tillkommer reservofficerare, deltidsanställda gruppbefäl och soldater och våra sex hemvärnsbataljoner. Våra hemvärnsbataljoner kan du läsa mer om under fliken insatsförband.

Till våra andra uppgifter hör att utbilda och träna militärpoliser som upprätthåller allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. En av våra bataljoner, 13:e säkerhetsbataljonen, arbetar med att upptäcka, motverka och bekämpa olika typer av säkerhetshot. En annan av våra bataljoner, 12:e motoriserade skyttebataljonen, är specialiserad på strid i skog och stadsmiljö. Bataljonerna verkar både nationellt och internationellt.

 

Vårt förband har även ansvaret för att förse Försvarsmakten och polisen med tjänstehundar, samt att bevara och utveckla svensk militärmusik.

Livgardet spelar en betydelsefull roll för Försvarsmaktens internationella insatser. På vår internationella utbildningsenhet förbereds personal som ska tjänstgöra utomlands.

Utbildningarna är skräddarsydda för den aktuella insatsen och den uppgift som soldaten och förbandet ska lösa. Personalen får även undervisning om insatsområdets bakgrund, samt i folkrätt och krishantering. På Livgardet finns dessutom Swedint, Försvarsmaktens internationella utbildningscentrum där polis, militära och civila organisationer från olika länder lär sig samarbeta i fredsbevarande operationer.

Vid Livgardet finns den regionala staben för Militärregion mitt som är en av landets fyra militärregioner. Förbandschefen överste Christer Tistam är chef för staben, som bland annat har i uppgift att leda insatser vid nationella krissituationer och stöd till samhället i militärregion mitt. Läs mer på sidan Militärregioner.

Notiser

Arbetsmiljöfrågor i centrum
28 november201619:17

Under helgen lade journalisten och författaren Johanne Hildebrandt upp en statusuppdatering som handlade om hennes son. I tråden som följde kommenterade någon arbetsmiljön på 10:e livbataljonen. I korthet skrivs det i inlägget att Livbataljonen har högt antal sjukskrivna/ belastningsrelaterade skador och att Livbataljonen tvingar sjuka/skadade att delta i högvakt. Det står också att utrustningen, framförallt paradkängor och ridstövlar vid högvakt ger skador och att skador inte anmäls.

Det stämmer att Livbataljonen har ett högt antal belastningsrelaterade skador bland personalen. Detta har även lett till ett högt antal korttidssjukskrivningar och ett antal individer med behov av rehabilitering.

För mig som bataljonchef är varje medarbetare som ådrar sig en skada på arbetet en för mycket. Med anledning av detta genomförde vi, med stöd av flera enheter på Livgardet, under våren en undersökning avseende den fysiska arbetsmiljön. Undersökningen visade att det stora antalet högvakter, som bataljonen genomför, skapar en arbetsmiljö med mycket stillastående och statisk belastning som leder till belastningsskador på framförallt fotleder, knäleder och ländrygg.

Min målsättning är att på sikt få ner antalet högvaktsdygn som en medarbetare genomför, men jag måste självfallet förhålla mig till att det är ett uppdrag vi har från våra uppdragsgivare, som är riksdag och regering samt att Försvarsmaktens resurser är begränsade.

Vårens arbetsmiljöundersökning har medfört att vi har sett över vilka omedelbara åtgärder vi kan genomföra. Hittills har vi genomfört förändringar inom följande områden:

– Antalet vapenrörelser under marsch vid högvakt/statsceremoni ökas för att skapa variation.

– Patrulleringen vid postställen utökas i syfte att skapa variation och blodcirkulation.

– Mattor har placerats ut vid postställen för att skapa dämpning och viss isolering mot markkyla.

– Högvakterna vid Livbataljon genomförs med gevär och karbin i stället för Automatkarbin 5, då exercisen kopplad till de äldre vapnen innebär att soldaterna kan avlasta kroppen genom att stödja vapnet mot marken.

– Provanskaffning av skyddsutrustning vid beriden ceremoni genomförs.

– Ortopediska inläggssulor tillhandahålls till samtliga som har behov. Övriga får ”sportsulor” i syfte att skapa viss dämpning.

– Bataljonen har initierat beredning för att se över möjligheten att anskaffa en ny typ av sko med dämpande sula för ceremoni och paradtjänst.

– Soldaterna uppmanas att rapportera belastningsskador i syfte att skapa ett bättre underlag för framtida åtgärder.

Som chef bär jag ett stort ansvar för hur verksamheten genomförs och vidtar åtgärder för att utveckla denna. Den enskilde medarbetaren har bland annat ett ansvar att genomföra förebyggande fysisk träning för att klara de arbetsuppgifter som anställningen innebär. Medarbetaren har också ansvar för att sjukskriva sig vid sjukdom eller skada och att delta i rehabilitering om man har fått en arbetsskada. På Försvarsmaktsnivå ligger ansvaret för resursavvägning vid genomförande av högvakt och för inköp av ny materiel.

Det är utmaning att få ihop alla delar, men jag vill vara tydlig med att jag som chef inte blundar för de problem som finns, utan att jag agerar för att förändra läget till det bättre. Då arbetsmiljö inte enbart handlar om fysiska faktorer, planeras under våren en uppföljning av hur personalen på Livbataljonen trivs och mår på arbetsplatsen.

Jonny Lindfors
Chef 10:e livbataljonen

Dubbla övningar i centrala Stockholm
9 november201610:54

Flera övningar genomförs i centrala Stockholm denna vecka. Livbataljonen marscherar med cirka 250 soldater genom City under onsdagen och på torsdag genomförs en stor eskortövning tillsammans med Hovstallet och polisen.

Personalen från 10:e livbataljonen genomför under onsdagen den 9 november en övning vars syfte är att träna på hur de ska agera vid höjd beredskap. Personalen, som bär stridsutrustning med vapen, marscherar från Kavallerikasern på Lidingövägen vid nio-tiden på morgonen och rör sig därefter genom Östermalm, City, Vasastan och Solna. Övningen pågår fram till 18-tiden, då soldaterna marscherar tillbaka. Inga skott kommer att avlossas.

Soldaterna kommer öva på att förstärka bevakningen vid flera av Försvarsmaktens byggnader. Syftet med övningen är att träna på hur de ska agera vid ett scenario där Sverige har förhöjd beredskap.

Även under torsdagen genomförs en övning i Stockholms innerstad tillsammans med Hovstallet och polisen. Ett 70-tal hästekipage kommer att rida på Östermalm och Gärdet där övningsmoment med ett 40-tal figuranter kommer att spelas upp.

– Hästarna ska utsättas för kontrollerade prövningar. Syftet är att förbereda hästar och ryttare för kommande uppdrag säger Filip Scheynius, som är övningsledare.

Övningen pågår från 08.30 till 11.00 och kommer att medföra trafikstörningar och omläggning av bussar. Övningsområdet är Vallhallavägen, Oxenstiernsgatan, Linnégatan och Banérgatan.

Uppdatering: Övningen torsdagen 10:e november är inställd för att undvika ytterligare påfrestningar i Stockhomstrafiken. 

En konsert utöver det vanliga
2 november201615:50

Kungen uttryckte sig mycket positivt om den unika konsertupplevelse som chefen Livgardet bjöd honom på i Berwaldhallen. - Vilken fantastisk kväll! Jag har njutit hela kvällen och det är roligt att se er tillsammans, sa kungen i sitt spontana tacktal från scenen.

Regementschef Christer Tistam överräckte Livgardets sköld till kungen i samband med födelsedagskonserten. Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Ett 60-tal musiker från Försvarsmaktens tre musikkårer: Arméns musikkår, Livgardets dragonmusikkår och Marinens musikkår tog plats på Berwaldhallens scen den 1 november. Det var en unik kväll, då denna uppsättning musiker aldrig spelat tillsammans tidigare. Anledningen var förstås konserten, som var en gåva från chefen Livgardet till kungen på hans 70-årsdag.

- Det var självklart hedrande att ha kungaparet som gäster och att få överräcka födelsedagsgåvan på det sätt som vi kunde genom Försvarsmusiken, säger överste Christer Tistam. Vi är stolta över att bära konungens namnskiffer och vi är stolta över att vara livgardister.

Programmet bestod av stycken från flera olika kompositörer med olika musikgenrer, bland annat marscher, operastycken och musikalmusik. Kvällens dirigent var David Bergman, som är konstnärlig ledare och musikdirektör för Livgardets dragonmusikkår. Solist var hovsångerska Hillevi Martinpelto och konferencier var Henrik von Sydow.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 454
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 623
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 475
  • Civilanställda: 331
  • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat
Karta

Grundutbildning på Livgardet