Försvarsmusiken

Försvarsmusiken är den enhet i Försvarsmakten som ansvarar för att bevara och utveckla Svensk miltärmusiktradition. Försvarsmusiken ansvarar därmed för musiken vid Stats, Försvarsmakts och Förbandsceremonier.

Foto: Astrid Amtén/Försvarsmakten

Försvarsmusikens musikkårer ansvarar för musiken vid olika ceremonier i Sverige. Det kan handla om allt ifrån statsbesök och riksmötets öppnande till vaktparaden till det kungliga slottet i Stockholm. Med i vaktparaden finns alltid en musikkår, antingen en av Försvarsmusikens musikkårer eller en av Hemvärnets 26 musikkårer. Försvarsmusiken är också en viktig länk till det svenska musiklivet tack vare de konserter musikkårerna genomför runt om i landet.

Hundratals spelningar varje år

Försvarsmusiken består av 113 musiker. Med över fyrahundra framträdanden varje år är Försvarsmusikens musikkårer efterfrågade och väl ansedda – både i Sverige och utomlands.

Livgardet har idag tre musikkårer med ett hundratal musiker, dessa är:

  • Arméns musikkår (AMK), är en paradmusikkår stationerad i Stockholm, den, är Försvarsmaktens musikkår med flest antal anställda.
  • Marinens musikkår (MMK), är en paradmusikkår stationerad i Karlskrona med arv från 1680.
  • Livgardets dragonmusikkår (LDK), är en beriden paradmusikkår stationerad i Stockholm.

Arméns musikkårer och Marinens musikkår har även möjlighet att uppträda som symfoniska blåsorkestrar i konsertsammanhang. Och Livgardets dragonmusikkår har möjlighet att uppträda som brassband.

Livgardet
Fakta Livgardet
  • Förkortning: LG
  • Ort: Kungsängen
  • Yrkesofficerare: 454
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 623
  • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 475
  • Civilanställda: 331
  • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat