Kontakta Livgardet

Livgardet

 • Förkortning: LG
 • Telefon: 08 - 584 540 00
 • E-post:
 • Adress: Livgardet
 • Postnummer: 196 85
 • Ort: Kungsängen
 • Besöksadress: Granhammar

Kontaktpersoner på Livgardet

Christer Tistam

Förbandschef, Överste
Telefon: 08-584 540 00
E-post:

Paula Levänen

Informationschef
Telefon: 08-584 540 20
E-post:

Karin Ås Lindgren

Lokal veteran-/anhörigsamordnare , HR-specialist/rehab
Telefon: 08-584 521 38
E-post:

Margaretha Skogh

veteransamordnare
Telefon: 08-584 525 25
E-post:
Livgardet
Fakta Livgardet
 • Förkortning: LG
 • Ort: Kungsängen
 • Yrkesofficerare: 454
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (kontinuerlig tjänstgöring): 623
 • Gruppbefäl, soldater och sjömän (tidvis tjänstgöring): 475
 • Civilanställda: 331
 • Reservofficerare: 420
Så här har vi räknat